Zaloguj się

Logistyka odzysku według Fiege

Szybki rozwój logistyki odzysku znajduje swoje odzwierciedlenie w błyskawicznym wzroście popytu na tego typu usługi. Rosnąca w obrocie handlowym ilość produktów nie tylko pociąga za sobą wzrost sprzedaży i rozwój łańcucha dostaw, począwszy od produkcji, a skończywszy na ostatecznym odbiorcy. Przyczynia się także do rozwoju logistyki odzysku, w której pochodzące od końcowych użytkowników i kończące swój cykl życia produkty trafiają do ponownego przetworzenia.
    
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku Grupa Fiege uruchomiła specjalistyczną placówkę realizującą w ramach łańcucha dostaw procesy związane z logistyką odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Najnowszym projektem Fiege relog jest nawiązana niedawno partnerska współpraca z firmą specjalizującą się w obsłudze zwrotów serwerów jednej ze znanych marek w branży IT. Fiege relog korzysta z niezależnej sieci partnerskiej i odbiera urządzenia z 23 krajów Europy. Trafiają one do firmy w postaci paczek, bądź jako drobnica kontenerowa z centrów clearingowych w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech i Szwajcarii. Następnie urządzenia te są poddawane dalszemu procesowi przetwarzania przez właściciela. Łańcuch dostaw obejmuje nie tylko odbiór produktów od klientów końcowych, ale także pośrednią konsolidację towarów w partnerskich oddziałach Fiege relog, dostawy do odpowiedniego centrum clearingowego oraz kontrolę i zarządzanie całym procesem w logistyce odzysku.

- Zajmujemy się towarami, których nikt inny nie chce i które jako takie nie powinny istnieć, np. zwrotami – wyjaśnia Rembert Horstmann, rzecznik prasowy Grupy Fiege.

Nawet te „niechciane rzeczy” są dla Fiege relog produktem, dzięki któremu klienci mogą uzyskać dodatkowe korzyści. Firma sprawdza, czy dane urządzenie może być ponownie wykorzystane lub sprzedane. Jeżeli nie, wówczas brana jest pod uwagę jego utylizacja lub recykling. W przypadku, gdy  nie ma możliwości ponownego wykorzystania danego towaru, firma wybiera zgodną z obowiązującymi wymogami metodę jego unieszkodliwienia.
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 27 październik 2008 13:48
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe