Zaloguj się

Nowy terminal kontenerowy w Kątach Wrocławskich

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka

15 września odbędzie się uroczyste otwarcie obiektu, który przyczyni się do zwiększenia poziomu konkurencyjności dolnośląskiego systemu transportowego. 

   Schavemaker Invest Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa ogólnodostępnego, intermodalnego Terminala Kontenerowego wraz z infrastrukturą w Kątach Wrocławskich”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku, działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego. 
   Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków na terenie Polski, poprzez zagospodarowanie niszy rynkowej na rynku krajowym spowodowanej brakiem profesjonalnych i ogólnodostępnych terminali kontenerowych w zachodniej części kraju, jak również wzmocnienie dotychczasowej pozycji rynkowej Spółki Schavemaker Invest. 
   W ramach projektu zrealizowano inwestycję, która będzie miała istotny wpływ na zwiększenie poziomu konkurencyjności dolnośląskiego systemu transportowego. Wybudowano obiekt, który w sposób znaczący przyczyni się do wzrostu udziału transportu intermodalnego w przewozach ładunków ogółem oraz do rozwoju transportu przyjaznego dla środowiska. Nadrzędnym celem projektu jest bowiem zachęcenie przedsiębiorstw produkcyjnych oraz spedytorów do częstszego decydowania się na korzystanie z usług transportu kolejowego. Prognozuje się, że dzięki projektowi w dłuższej perspektywie czasowej nastąpi przeniesienie z transportu samochodowego na kolej znacznej ilości ładunków przewożonych przez obszar województwa dolnośląskiego. To w rezultacie przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska spowodowanego ruchem samochodowym, zwiększenia bezpieczeństwa na drogach - zmniejszenia wypadkowości oraz zminimalizowania stopnia degradacji dróg.
   W związku z zakończeniem prac inwestycyjnych, 15 września 2015 r. odbędzie się uroczysta inauguracja otwarcia Terminalu Kontenerowego, która będzie miała miejsce w Kątach Wrocławskich przy ul. Fabrycznej 1. W programie uroczystości zaplanowano m.in. uroczyste przecięcie wstęgi, konferencję prasową oraz prezentację efektów zrealizowanej inwestycji oraz aktualnych możliwości przeładunkowych Terminalu.

Harmonogram inauguracji:
10.00 - 11.00 - rejestracja gości oraz powitalny poczęstunek
11.00 - 11.15 - uroczyste przecięcie wstęgi
11.15 - 12.15 - oficjalne wystąpienia Zarządu Spółki oraz przedstawicieli władz administracji publicznej
12.15 - 12.45 - konferencja prasowa
12.45 - 15.00 - zwiedzanie Terminala w podgrupach
15.00 - 16.00 - lunch
16.00 - zakończenie spotkania

Miejsce imprezy:
Terminal Kontenerowy, ul. Fabryczna 1, Kąty Wrocławskie

Ostatnio zmieniany w czwartek, 20 sierpień 2015 15:10
Zaloguj się by skomentować