Zaloguj się

Trójstronne porozumienie naukowych ośrodków logistyki wojskowo-cywilnej

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka

Wspólne badania naukowe, współpraca szkoleniowo-dydaktyczna oraz realizacja badań to podstawowe cele porozumienia zawartego przez trzy wydziały uczelni wojskowych: Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych.

   Porozumienie zostało podpisane 22 listopada br. w Akademii Sztuki Wojennej podczas sympozjum naukowego pt. „Rozwój systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, przez reprezentantów trzech wojskowo-cywilnych ośrodków naukowych: płk. dr. hab. Tadeusza Zielińskiego, dziekana WZiD ASzWoj; płk. dr. hab. Szymona Mitkowa, dziekana WL WAT oraz płk. dr. hab. inż. Tomasza Smala, dziekana WZ AWL.
   Przedmiotem porozumienia jest współpraca ośrodków naukowych w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, naukowych i dydaktycznych.

- To pierwsze trójstronne porozumienie uczelni zajmujących się wojskowymi i cywilnymi aspektami logistyki - podkreślał płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prodziekan WZiD ASzWoj. - Podjęta dzisiaj współpraca wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podmiotów wojskowych odpowiedzialnych za rozwój systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

   Drugim, niezwykle istotnym elementem sympozjum, zorganizowanego przez Instytut Logistyki WZiD ASzWoj, było podpisanie deklaracji współpracy w celu opracowania publikacji w formie raportu pt.: „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Raport 2019”. Sygnatariuszami deklaracji zostali ww. reprezentanci trzech wydziałów oraz Szef Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego WP, płk dr inż. Robert Woźniak. W przyszłości planowane jest rozszerzenie składu podmiotów zaangażowanych w opracowanie raportu, który zostanie opublikowany w II kwartale 2019 roku.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 23 listopad 2017 08:53
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe