Zaloguj się

Rozpoczęły się targi TAROPAK

Dzisiaj, 15 września, rozpoczęło się w Poznaniu czterodniowe spotkanie branży logistycznej i opakowaniowej. W ramach Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK można zapoznać się z najnowszą ofertą 800 wystawców, w tym 294 z zagranicy. Firmy branży logistycznej zajmują w tym roku ponad 25% powierzchni – to największa tego typu ekspozycja w Polsce.

Transport i logistyka to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Branża ta z prawie 12% udziałem w PKB, zatrudnia 1,5 mln osób. Duże znaczenie dla jej rozwoju ma rosnąca międzynarodowa wymiana handlowa oraz tendencja do przenoszenia produkcji do krajów Europy Wschodniej, w celu poszukiwania tańszej siły roboczej. Z drugiej strony napływające z Unii Europejskiej fundusze stwarzają możliwość poprawy stanu infrastruktury drogowej, bez której nie będzie możliwy rozwój tej gałęzi przemysłu.

Od pewnego czasu obserwujemy w Polsce wzrost zapotrzebowania na nowoczesne powierzchnie logistyczno – magazynowe, a analizy wskazują na ogromne perspektywy rozwoju tego sektora. W 2007 roku zasoby powierzchni magazynowych wyniosły blisko 4 mln m kw. Jest to o 40% więcej niż rok wcześniej. Wyższy był również o 53% popyt w porównaniu z 2006 rokiem. O ile kilka lat temu nowoczesne powierzchnie magazynowe skoncentrowane były w okolicach stolicy, o tyle przewiduje się, że w kolejnych latach będą rozwijały się one także w mniejszych miastach m.in. w Lublinie i w Rzeszowie. Pomyślne prognozy rozwoju rynku przekładają się bezpośrednio na zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania logistyczne i opakowaniowe w Polsce. Obie te branże znalazły swe odzwierciedlenie w silnej reprezentacji podczas targów w Poznaniu.

Tegoroczny TAROPAK to niewątpliwie targi nowości - świadczy o tym rekordowa liczba zgłoszonych produktów, a jest ich 250 - prawie trzy razy więcej niż podczas ostatniej edycji. Przez cztery dni pobytu w Poznaniu będzie można nie tylko zwiedzać ekspozycję wystawców, ale również wziąć udział w licznych seminariach i wykładach. Pierwszego dnia odbędzie się konferencja „Opakowania gotowe na półkę - SRP (Shelf Ready Packaging) - wyzwaniem na rynku” współorganizowana przez Polską Izbę Opakowań, Instytut Logistyki i Magazynowania i MTP. Celem seminarium jest przybliżenie tematyki SRP wymogów ich wdrażania w Polsce i na rynkach europejskich oraz ich praktycznych zastosowań w sieciach handlowych. Interesującą propozycją jest również konferencja „Innowacyjne rozwiązania dla logistyki”, podczas której zaprezentowane zostaną nowoczesne strategie i produkty wdrażane w firmach logistycznych. Tematem przewodnim spotkania będzie budowanie przewagi konkurencyjnej na rynkach lokalnych, jak i w globalnej sieci łańcucha dostaw. Konferencja ta, której organizatorem jest Wydawnictwo Eurologistics, to przede wszystkim forum wymiany doświadczeń i informacji na temat najnowszych trendów rozwiązań technicznych.

Polecamy także seminarium i warsztaty pt. "Technologia EPC / RFID dla śledzenia ruchu i pochodzenia towarów". Przygotowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania warsztaty mają na celu przedstawienie możliwości i skuteczności zastosowania technologii EPC / RFID w zakresie śledzenia ruchu i pochodzenia towarów. Wykorzystywane w ramach technologii EPC / RFID globalne standardy oznaczania jednostek i przepływu informacji zapewniają rozwiązania odpowiadające wymaganiom UE w zakresie monitorowania ruchu i pochodzenia produktów spożywczych celem zapewnienia bezpieczeństwa żywności. W ramach warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenie Laboratorium EPC / RFID.

Targi TAROPAK 2008 odbywają się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 15-18 września 2008 r.
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe