Zaloguj się

Satysfakcjonujące wyniki DSV

Globalny koncern transportowo-logistyczny DSV opublikował roczne wyniki finansowe. Pomimo poważnego tąpnięcia światowej gospodarki DSV zakończyło rok 2009 na plusie.

Oprócz spadającego popytu na usługi TSL oraz wahań kursów walut i stawek frachtowych, na działalność DSV wpłynęło też finalizowanie integracji ABX Logistics, przejętego w drugiej połowie 2008 r. Mimo to, zdaniem zarządu koncernu, udało się osiągnąć satysfakcjonujący wynik finansowy. Zsumowane przychody całej Grupy DSV wyniosły ponad 36 mld duńskich koron (DKK), zaś zysk operacyjny EBITA 1,7 mld DKK. Lotniczo-morska część Grupy, DSV Air&Sea, która w 2008 r. po raz pierwszy zrównała się z DSV Road pod względem wysokości zysku, w 2009 r. wypracowała 56% EBITA całego koncernu. DSV upubliczniło także wyniki audytu emisji gazów cieplarnianych. Wyliczenia oparto na zagregowanych danych o działalności firmy w 2008 r. W przeliczeniu na dwutlenek węgla całkowita emisja wyniosła 2,5 mln ton. Część drogowa koncernu przyczyniła się do 59% tej wielkości, lotniczo-morska zaś – do 38%. Pozostałe 75 tys. ton CO2 to zużycie energii przez biura, terminale i magazyny. Ponieważ największym źródłem emisji pozostaje transport drogowy, podjęto szereg działań ograniczających wpływ DSV Road na środowisko. W 2009 r., dzięki systematycznej modernizacji wykorzystywanej floty oraz zwracaniu przez podwykonawców uwagi na zużycie paliwa, przeciętna ilość zanieczyszczeń powstających przy przewozach drogowych spadła w porównaniu z rokiem 2005 o ponad 20%. Grupie DSV w Polsce udało się przekroczyć przewidziany w budżecie zysk operacyjny EBITA - zamiast prognozowanych 20 mln złotych wyniósł on niemal 26,5 mln złotych. Stało się tak za sprawą niezwykłej rentowności drogowej spółki Grupy, DSV Road. Załamanie rynku przewozów lotniczych i morskich spowodowało czasowy spadek sprzedaży w DSV Air&Sea, jednak konsekwentna restrukturyzacja i intensywna działalność handlowa pozwoliły firmie nabrać rozpędu w drugiej połowie roku. Kryzys najmocniej dotknął specjalizującą się w logistyce magazynowej spółkę DSV Solutions. Zakończyła ona rok z niewielką stratą, jednak reorganizacja i nowe kontrakty dają podstawy, by w 2010 r. spodziewać się wzrostu.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe