Zaloguj się

Zostań logistykiem!

Nie wybrałeś jeszcze kierunku studiów, ale wiesz, że w przyszłości chcesz zdobyć solidne wykształcenie, dobrą pracę i mieć niekończące się możliwości rozwoju.  Do tego jesteś świetnym organizatorem, potrafisz logicznie myśleć, jesteś dokładny i wytrwały. Jeżeli posiadasz te cechy, możesz śmiało studiować logistykę!Logistyka to kierunek dla tych, którzy doskonale odnajdują się w stresujących sytuacjach, radzą sobie z dużą odpowiedzialnością za powierzone im zadania, do tego są wszechstronnie uzdolnieni. Przede wszystkim logistyk musi posiadać wiedzę ekonomiczną i informatyczną, znać zasady zarządzania procesami, rozumieć znaczenie informacji oraz znać języki obce. Do tego powinien być doskonałym menedżerem, który nie tylko logicznie myśli, ale także potrafi przewidzieć skutki swoich działań. Przesada? Wcale nie.

Logistyka to sprawne planowanie i zarządzanie przepływem towarów - od źródeł pozyskania surowców aż do końcowego odbiorcy, pamiętając przy tym o odpowiedniej ilości, jakości, terminie i zachowaniu jak najniższych kosztów. Mówiąc krótko, zadaniem logistyka jest zaopatrzenie firmy we wszystko, co jest jej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Nie chodzi tu jedynie o spedycję czy transport, ale także o planowanie systemów dystrybucji towarów oraz komunikację z rynkiem. Logistyk jest jednym z niewielu zawodów, który znajdzie zatrudnienie niemal w każdej firmie. Dobrze wykształceni logistycy mogą pracować między innymi w zaopatrzeniu, przy planowaniu i sterowaniu przebiegiem produkcji, mogą zajmować się gospodarką magazynową lub transportem. Sprawnej logistyki potrzebuje zarówno przedsiębiorstwo produkcyjne, jak i hurtownia, sklep detaliczny, szpital, teatr, urząd, czy miasto.

Logistykę można studiować na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych, w systemie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Ważniejsze jednak od wyboru trybu studiów, jest wybór uczelni oraz jakość kształcenia.

- Moda na logistykę sprawiła, że kształcenie logistyczne nabiera masowego charakteru. A to każe zwrócić uwagę na ofertę szkół. Bo kształcić powinny szkoły i uczelnie dysponujące przygotowaną, kompetentną kadrą i laboratoriami, a z tym bywa różnie. Obserwuję niepokojące zjawisko przerzucania oferty edukacyjnej z kierunków przestających cieszyć się zainteresowaniem na logistykę. Masowe kształcenie oznacza masowy napływ absolwentów na rynek pracy. Pytanie - jacy to będą absolwenci? Jakie mają szanse na znalezienie pracy? - mówi Ireneusz Fechner, Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. - Absolwent musi mieć dobre wykształcenie poparte dobrym, rozpoznawalnym przez pracodawców dyplomem. Kandydat na studia powinien się poważnie zastanowić nim wybierze uczelnię mającą go przygotować do zawodu logistyka. Należy pamiętać, że logistyka gospodarcza jest materią żywą. Ciągle się rozwija i szybko zmienia, adoptując przede wszystkim nowości techniczne w zakresie informatyki, komunikacji oraz rozwiązania organizacyjne i techniczne zwiększające mobilność i efektywność działania. Dlatego kształcić powinni specjaliści - dodaje.

Ukończenie logistyki na pierwszym etapie studiów, trwającym w zależności od uczelni sześć albo siedem semestrów - zapewnia zdobycie dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego. Następnie można oczywiście kontynuować naukę na studiach magisterskich. Logistyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym, dlatego w programie studiów znajdą się takie przedmioty jak matematyka, marketing, psychologia pracy, informatyka, statystyka czy prawo. Na drugim roku, studenci wybierają specjalność. W Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, do wyboru są między innymi: „Inwestycje i nieruchomości logistyczne”, „Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach”, „Zarządzanie jakością”, „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”, „Logistyka handlu i dystrybucji”, „Eurologistyka”, „Inżynieria systemów logistycznych” i „Ekonomika transportu”.

Pierwszą w Polsce uczelnią logistyczną jest Wyższa Szkoła Logistyki założona w 2001 roku przez Centrum Edukacji Logistycznej i z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania. Odpowiedni poziom edukacji w WSL gwarantuje przede wszystkim kadra dydaktyczna o najlepszych kwalifikacjach, a także nowatorski program studiów, rozwijający się zgodnie z potrzebami rynku. Władze Uczelni dokładają wszelkich starań, aby absolwenci WSL byli konkurencyjni na rynku pracy nie tylko krajowym, ale także globalnym. Dlatego duży nacisk kładą na kontakty z zagranicą. Dzięki umowom bilateralnym podpisanym z uczelniami z dziewięciu krajów europejskich, studenci WSL korzystając z programu Erasmus wyjeżdżają na studia za granicą, a w ramach współpracy z uczelniami z Niemiec i Wielkiej Brytanii mają możliwość zdobywania dwóch dyplomów z zakresu logistyki. Nowoczesna edukacja to jednak nie tylko wiedza i kontakty akademickie. To również w coraz większym stopniu kontakty ze światem gospodarczym i możliwość nauki logistyki od najlepszych. Dlatego WSL od początku swojego istnienia ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami zaliczanymi do liderów w swoich branżach. Wśród Partnerów Wyższej Szkoły Logistyki jest ponad dwadzieścia firm o zasięgi krajowym i zagranicznym, między innymi: Kuehne+Nagel, Raben, Prologis, DHL Express, Panopa, Dachser, Mandersloot, Promag, Still,  Agrobex i inne. Dzięki tej współpracy studenci WSL odbywają staże i praktyki zawodowe, menedżerowie tych firm uczestniczą w wykładach gościnnych, uczelnia za to ma możliwość na bieżąco dostosowywać programy studiów do zmieniających się wymogów rynkowych.
Ostatnio zmieniany w piątek, 02 wrzesień 2011 13:36
Zaloguj się by skomentować