Zaloguj się

Od edukacji do odpowiedzialności - współpraca Dachser i Terre des Hommes

Dachser, działający globalnie operator logistyczny, wspólnie z organizacją Terre des Hommes pomaga ludziom w indyjskim stanie Uttar Pradesh. Wsparcie obejmuje edukację, ochronę praw człowieka oraz działania proekologiczne. Współpraca operatora logistycznego z organizacją przyniosła lokalnym społecznościom i środowisku szereg wymiernych korzyści.

Kooperacja Dachser z Terre des Hommes trwa od 2005 roku. Głównym celem współpracy jest udzielenie pomocy potrzebującym ludziom w sposób, który w przyszłości pozwoli im samodzielnie zadbać o siebie, swoje dzieci oraz otoczenie. Wsparcie obejmuje edukację i kształcenie zawodowe, ekologię a także pomoc ludziom na obszarach wiejskich.

Pomoc dla ludzi, by mogli pomóc sobie
- Jesteśmy zaangażowani w projekt Terre des Hommes już od ośmiu lat. Kluczowym jego aspektem jest dążenie do osiągnięcia takiego poziomu świadomości lokalnej społeczności, aby mogła ona kontynuować rozwój samodzielnie. Nie chodzi o stałą pomoc, ale o ułatwienie tym ludziom osiągnięcia niezależności - mówi Bernard Simon, CEO Dachser. - Nasze działanie nie jest jedynie skrupulatnym realizowaniem punktów naszego programu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako wielka rodzina Dachser czujemy się odpowiedzialni za mniej uprzywilejowane społeczności w zglobalizowanym świecie.

W ramach pomocy zrealizowano szereg zajęć przygotowujących do szkoły, w których wzięło udział ponad 11 tys. dzieci.

- W takich miejscach jak indyjski stan Uttar Pradesh, edukacja i kształcenie zawodowe są kluczem do lepszej przyszłości dla młodych ludzi, szczególnie dla kobiet z obszarów wiejskich - mówi Bernhard Simon. - Edukacja tworzy fundament dla budowania pewności siebie, wyrażenia podstawowych potrzeb oraz określenia własnej tożsamości i przyszłości. Tylko wtedy, kiedy ludzie cenią siebie, potrafią docenić własne otoczenie oraz odpowiednio o nie zadbać.

 W ramach działań proekologicznych realizowane są m.in. zalesiania, do których angażowani są wszyscy chętni przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy własnoręcznie zasadzając drzewo kształtują swoje najbliższe otoczenie. Wpływa to pozytywnie na wzmacnianie wspólnoty oraz budowanie współodpowiedzialności za środowisko naturalne.

Efekty wsparcia
Współpraca Dachser z Terres des Hommes rozpoczęła się w 2005 roku i ma trwać do 2015. Do tej pory nakłady finansowe na pomoc ze strony Dachser osiągnęły 900 000 euro. Współpraca przyniosła już szereg wymiernych korzyści:
•    Ponad 11 tys. dzieci uczestniczyło w zajęciach przygotowujących do szkoły. 64 proc. z nich trafiło następnie do szkół prywatnych oraz publicznych. Liczba dzieci nie uczęszczających do szkół została obniżona do 40 proc., a liczba dziewcząt w szkołach wzrosła o 80 proc. Szkoły podstawowe zostały wyposażone w specjalne zbiorniki na wodę.
•    2900 dzieci, w większości dziewczęta, uczestniczyło w kursach realizowanych przez ośrodki kształcenia zawodowego.
•    Ponad 4000 dziewcząt zostało poinformowanych o swoich prawach.
•    Ponad 800 dzieci wzięło udział w warsztatach na temat ochrony środowiska.
•    Zasadzono ponad 2000 drzew.
•    W 67 domach zainstalowano kompostowniki i systemy biogazowe.
•    48 rodzin otrzymało lampy zasilane energią słoneczną.

Terre des Hommes jest jedną z szeregu organizacji i programów pomocowych wspieranych przez całą międzynarodową grupę Dachser oraz lokalne spółki krajowe.

O Terre des Hommes
Nazwa organizacji powstałej w 1960 roku w Szwajcarii została zaczerpnięta z autobiograficznej książki Antoine de Saint-Exupery „Terre des Hommes”. Autor odwołuje się w niej wielokrotnie do odpowiedzialności każdego człowieka za kształt otoczenia, do potrzeby budowania lepszego świata, konieczności współpracy, wspierania dzieci oraz rozwijania talentów. Organizacja została powołana, aby działać na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci, chroniąc je przed nędzą, wyzyskiem ekonomicznym oraz przemocą. Terre des Hommes posiada status konsultacyjny przy ONZ, UNICEF i Radzie Europy.

Ostatnio zmieniany w środa, 29 styczeń 2014 11:38
Zaloguj się by skomentować