Zaloguj się

Dziewiąta edycja raportu "Barometr Flotowy ARVAL"

Corporate Vehicle Observatory, projekt badawczy zainicjowany przez Grupę BNP Paribas oraz firmę Arval, już po raz dziewiąty przedstawia wyniki niezależnego badania przeprowadzonego wśród fleet managerów pracujących w firmach różnej wielkości z 15 krajów świata.

- Dla Arval, inicjatora powstania CVO, dane przedstawione w raporcie są niezwykle istotne, gdyż pozwalają lepiej zrozumieć rynek oraz oczekiwania klientów. Obserwując corocznie tendencje i zmiany nastrojów na rynku, jesteśmy w stanie precyzyjnie doradzać klientom i wspierać ich w momencie podejmowania kluczowych decyzji dotyczących zarządzania flotą. To daje naszej firmie możliwość pełnego dostosowania swoich produktów do wymagań naszych klientów - powiedział Grzegorz Szymański, prezes zarządu, Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.

   Polski rynek CFM w dalszym ciągu rozwojowy
Polscy fleet managerowie z optymizmem patrzą na możliwości rozwoju zarządzanych przez nich flot. Na rynkach europejskich nastroje są dużo bardziej zachowawcze. Według "Barometru Flotowego Arval", wśród największych badanych firm (ponad 500 pracowników) aż 36% fleet managerów przewiduje, że zarządzana przez nich flota zwiększy się w ciągu najbliższych dwóch lat, a jedynie 5% uważa, że zostanie zredukowana. Przeciętna firma w Polsce posiada mniejszą flotę aut niż jej europejski odpowiednik o zbliżonej liczbie pracowników. Powodem tej różnicy może być specyfika polskiej gospodarki, która wciąż jest gospodarką rozwijającą się. Ale wydaje się, że wpływ na to ma także stosunkowo krótka historia outsourcingu flot w Polsce. Wśród polskich przedsiębiorstw obserwowany jest wzrost rotacji aut. W porównaniu z rokiem ubiegłym praktycznie we wszystkich grupach firm skrócił się czas użytkowania pojazdów flotowych, i to zarówno w przypadku samochodów osobowych, jak i dostawczych. Tylko od 7 do 12% polskich firm uważa, że średni czas użytkowania aut w ich flocie wzrośnie. W pozostałych badanych krajach obserwowana jest tendencja do wydłużania czasu eksploatacji pojazdów w porównaniu do rynku polskiego.

- Optymistyczne prognozy fleet managerów, choć ostrożniejsze niż rok temu, dają obraz polskiego rynku CFM jako posiadającego w dalszym ciągu duży potencjał rozwoju. Co ciekawe, pod tym względem nasz rynek wyróżnia się na tle bardziej zachowawczych prognoz z innych krajów europejskich. Interesujące jest również, że polscy fleet managerowie planują odświeżyć swoją flotę, na co wskazują deklaracje o skróceniu okresu eksploatacji aut w ciągu najbliższego roku - powiedział Grzegorz Szymański.


   Polscy Fleet Managerowie przykładają mało wagi do TCO
Wyniki dziewiątej edycji "Barometru Flotowego Arval" wskazują, że w polskich przedsiębiorstwach niezależnie od ich wielkości w dalszym ciągu głównym kryterium wybory samochodu służbowego jest jego cena początkowa. Ten czynnik wskazało od 34 do 48% firm różnej wielkości. Niestety zarazem ignorowane są prawie zupełnie kwestie związane z pełnym kosztem eksploatacji, czyli tzw. Total Costs of Ownership. Jako ważne kryterium wyboru auta służbowego TCO wskazuje jedynie 6% firm zatrudniających od 100 do 500 pracowników oraz 10% firm powyżej 500 pracowników. Dodatkowo dużą wagę przywiązuje się do marki samochodu flotowego, która wskazywana jest jako ważne kryterium wyboru przez około jedną czwartą respondentów.
   Struktura finansowania samochodów służbowych w przedsiębiorstwach wskazuje, że polscy fleet managerowie mają jeszcze trochę do nadgonienia w stosunku do zachodnich kolegów. W Polsce najbardziej popularny jest zakup za gotówkę. Wybiera go między 45 a 48% firm we wszystkich badanych grupach. Na pozostałych rynkach objętych badaniem popularność tej formy płatności jest dużo mniejsza, zwłaszcza w największych organizacjach, korzysta z niej zaledwie 27% przedsiębiorstw. Największe różnice w finansowaniu zakupu floty pojawiają się w przypadku leasingu. W Polsce zdecydowanie popularniejszy jest leasing finansowy, który wybiera od 31% (w przypadku największych przedsiębiorstw) do 38% (spośród firm zatrudniających między 100 a 500 pracowników). Na wynajem długoterminowy decyduje się zaledwie 5% firm zatrudniających do 10 pracowników i 9% średnich przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę, że jedynie 11% firm dużych (100-500 pracowników) i 23% bardzo dużych (ponad 500 pracowników) korzysta z usług Full Service Leasing. W obu przypadkach jest to aż o ponad połowę mniej niż w innych badanych krajach.

- Struktura finansowania zakupu floty w Polsce w dużej mierze wskazuje na małą dojrzałość rynku, ale równocześnie widać w niej możliwości rozwoju branży CFM. Polscy fleet managerowie w pierwszej kolejności patrzą na bieżący koszt związany z zakupem lub użytkowaniem auta, nie patrząc na wysokość wszystkich kosztów, które wynikają z eksploatacji samochodu flotowego - zauważa Grzegorz Szymański. - Taka krótkowzroczność odbija się jednak na całościowych kosztach utrzymania floty. Oczywiście niektóre kryteria doboru auta służbowego wynikają z charakterystyki kulturowej polskiego społeczeństwa oraz zasad gratyfikacji pracowników w firmie. Przykładowo marka aut w Polsce w dalszym ciągu jest bardzo powiązana z prestiżem. Niepokojące jest jednak małe zainteresowanie wskaźnikiem TCO. Mam nadzieję, że publikacja wyników „Barometru Flotowego Arval” będzie dobrym pretekstem do dyskusji na temat kryteriów doboru samochodów służbowych wśród administratorów flot. Pocieszające jest, że na przestrzeni kilku ostatnich lat zmiany sposobu finansowania floty wskazują na stały rozwój leasingu jako zewnętrznego źródła finansowania i potwierdzają perspektywy rozwoju branży CFM w Polsce - dodaje prezes zarządu Arval Polska.

Pełny raport można pobrać na stronie www.arval.pl

 

Ostatnio zmieniany w środa, 04 marzec 2015 14:02
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe