Zaloguj się

Sytuacja geopolityczna na świecie wyzwaniem dla firm w branży transportowej

Geopolityczne zawirowania oraz spowolnienie w światowej gospodarce negatywnie odbijają się na rozwoju branży transportowej. Transport morski wyróżnia się pozytywnie na tle branży. Duże wyzwanie stoi przed firmami z sektora logistyki, które w jeszcze większym stopniu muszą reagować na wymagania cyfrowych konsumentów. To wnioski z raportu KPMG International pt. „Transport tracker. Global transport - market trends and views”.

   Negatywne skutki zmian politycznych na świecie
Zawirowania geopolityczne istotnie wpłynęły na stan globalnej gospodarki, w tym branży transportowej. Zgodnie ze statystykami CPB światowy handel zmalał w październiku 2016 r. o 1,1%. Dla wielu 2016 r. był rokiem najwolniejszego wzrostu handlu i produkcji od czasów kryzysu finansowego w 2009 r. Do końca 2017 roku spodziewany jest wzrost handlu w przedziale od 1,8% do 3,1% (korekta poprzedniej prognozy Światowej Organizacji Handlu, która zakładała wzrost na poziomie 3,6%). Pogorszenie to wynika ze spadków wolumenów sprzedaży towarów, które są rezultatem spowolnienia dynamiki wzrostu PKB i wymiany handlowej w gospodarkach rozwijających się.

- Zmniejszenie dynamiki wzrostu handlu i zachowawcze prognozy są wynikiem wielu zmian na świecie, jak np. krótszych łańcuchów dostaw, malejącego arbitrażu płacowego i stabilizacji procesu globalizacji. Najnowsze badania wykazują, iż w czasach digitalizacji przepływy danych i informacji przynoszą większą wartość ekonomiczną niż globalny handel towarami materialnymi. Bezsprzecznie transport dóbr i osób pozostanie jednak podstawą działalności większości firm transportowych na świecie, natomiast przepływ danych i informacji, którymi firmy transportowe zarządzają, otwierają dla nich nowe możliwości rozwoju - mówi Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w Polsce.

   Lepiej w transporcie morskim
Po niepokojącym początku 2016 r. sytuacja na globalnym rynku żeglugowym znacznie się poprawiła. Potencjał przewozowy żeglugi światowej netto (liczony jako dostawy statków pomniejszone o złomowanie)  wykazał w ubiegłym roku lekki wzrost, co w powiązaniu ze spadkiem zamówień na nowe statki powoduje dobre perspektywy dla wzrostu rynku. Oczekuje się, że w ciągu 2017 roku popyt na światowym rynku żeglugowym wzrośnie o około 3%, podczas gdy podaż wzrośnie o około 1%, co zniweluje lukę między popytem a podażą i wpłynie na wzrost wartości rynku żeglugowego. Potwierdzeniem tego trendu jest wskaźnik BDI (Baltic Dry Index), który jeszcze w lutym zeszłego roku osiągnął historyczne minimum - 290 punktów, a 24 października br. osiągnął poziom 1 588 punktów.

   Rynek lotniczy z dobrą perspektywą
Według danych IATA (International Air Transport Association) w 2016 r. popyt w ruchu pasażerskim wzrósł o 6,3% w porównaniu do roku poprzedniego, co jest imponującym wynikiem, biorąc pod uwagę fakt, że odnotowano wówczas najniższy wzrost PKB (2,3%) od początku kryzysu finansowego w 2009 r. MFW przewiduje, że aktywność gospodarcza wzrośnie w 2017 i 2018 r., zwłaszcza na rynkach wschodzących i w gospodarkach rozwijających się, co może pozytywnie wpłynąć na rozwój rynku lotniczego. Geopolityczne zawirowania oraz rosnące ceny paliw mogą negatywnie wpłynąć na marże realizowane przez przewoźników i zakłócić rozwój rynku lotniczego.

   Logistyka musi otworzyć się na innowacje
Niepewna sytuacja geopolityczna wpływa także na logistykę ze względu na jej duże uzależnienie od wzrostu światowego handlu. Mało prawdopodobne jest jednak, aby spowolniło to wzrost wymiany transgranicznej w handlu elektronicznym. W miarę rozwoju dyskusji na temat przejścia na piątą generację sieci komórkowych (5G), handel online staje się coraz szybszy i lepiej reaguje na impulsywne potrzeby klientów detalicznych. W wyniku tego firmy logistyczne muszą spełnić wysokie standardy i coraz większe wymagania swoich klientów internetowych.

- W obliczu ciągle rosnącej presji wprowadzania innowacji i coraz większej liczby firm, które opracowują nowe rozwiązania technologiczne, firmy logistyczne muszą zdecydować czy rozwijać technologie własnymi siłami, czy wykorzystywać gotowe rozwiązania. Należy wziąć pod uwagę koszty, szybkość wdrażania i przydatność, ale kluczowym czynnikiem jest dostosowanie do wymogów konsumentów z pokolenia Millennials - mówi Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w Polsce.

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

 

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 27 listopad 2017 10:40
Zaloguj się by skomentować