Zaloguj się

GHS i ADR 2009 - Nowe znakowanie chemikaliów

Firma Dendros świadcząca profesjonalne usługi szkoleniowe zaprasza na szkolenie "GHS i ADR 2009 - Nowe znakowanie chemikaliów", które odbędzie się 20 kwietnia 2009 r. w Poznaniu w Centrum Kongresowym IOR.

Każdy przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru wewnętrznego nad wykonywanymi czynnościami poprzez wyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Przepisy dotyczące transportu drogowego zmieniają się co dwa lata zawsze w roku nieparzystym, dlatego też od 1 stycznia 2009 roku weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów ADR oraz zostało przyjęte przez Parlament Europejskiej i Radę w dniu 16 grudnia 2008 roku rozporządzenie wdrażające w państwach Unii Europejskiej (w tym w Polsce) system GHS. Celem GHS jest zidentyfikowanie i przekazanie informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje i mieszaniny chemiczne. Kryteria klasyfikacji zagrożeń zostały zharmonizowane. Ujednolicone zostały także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, symbole zagrożenia i hasła ostrzegawcze tak, aby stworzyć zintegrowany system informowania o zagrożeniach. GHS pozwoli na zharmonizowanie elementów systemu informowania o zagrożeniach zawartych w różnych istniejących dotychczas systemach. Podczas szkolenia zostaną również omówione najważniejsze zmiany przepisów ADR dotyczące Instrukcji bezpieczeństwa dla kierowców tzw. Trem Card oraz nowych oznakowań dla przesyłek i pojazdów. Nie zabraknie tematów dotyczących przewozu odpadów, aby do minimum ograniczyć zagrożenia jakie one stwarzają na ludzi i środowisko.

Szkolenia adresowane jest do: firm transportowych zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych, ich załadunkiem lub rozładunkiem (zarówno do kadry zarządzającej jak i magazynierów, pakujących, dokonujących rozładunku i załadunku), służb BHP zakładów pracy gdzie jest realizowany transport pod ADR, zakładów zagospodarowania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej, firm prowadzących gospodarkę chemikaliami, doradców DGSA.

Wykładowcą będzie pani Monika Malicka - doradca DGSA, praktyk, wieloletni nauczyciel akademicki, chemik analityk, od ponad 10 lat prowadząca Zakład Utylizacji Odpadów ze specjalizacją chemikalia.

Zgłoszenia są przyjmowane do 10.04.2009 r., liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.dendros.pl w zakładce Aktualne imprezy.

Więcej informacji można uzyskać:
Dendros - konferencje i szkolenia
tel. 061 624 40 53
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 09 marzec 2009 12:04
Zaloguj się by skomentować