Zaloguj się

TNT Express wprowadza usługę Direct Express w Europie

TNT Direct Express to całkowicie nowe rozwiązanie transportowe. Usługa oferowana jest klientom, którzy mają regularne, skonsolidowane wysyłki przeznaczone do dystrybucji na terenie określonego, europejskiego kraju. Zaletą Direct Express jest bezpośrednie połączenie z krajem przeznaczenia towarów.W Direct Express przesyłki są odbierane bezpośrednio od klienta - z jego biura, magazynu lub zakładu produkcyjnego, a następnie transportowane, specjalnie do tego przeznaczonym samochodem, do hubu TNT w kraju doręczenia. Proces ten odbywa się z pominięciem oddziału lub hubu TNT w kraju pochodzenia przesyłki i hubów przeładunkowych na trasie standardowej siatki połączeń. Gdy przesyłka znajdzie się już w kraju przeznaczenia, zostaje natychmiast doręczona w systemie od drzwi do drzwi. Dzięki usłudze Direct Express klienci TNT korzystają na bezpośrednim, skróconym procesie obsługi przesyłek i, co za tym idzie, efektywności kosztowej. Jednocześnie nadal czerpią oni wszystkie benefity, jakie daje im korzystanie z firmy posiadającej rozległą sieć połączeń w Europie. Omijanie oddziału lub hubu TNT w kraju, z którego pochodzi przesyłka oraz punktów przeładunkowych na trasie, daje klientom więcej elastyczności i czasu na przygotowanie jej do odbioru. Ponadto klienci mogą poprawić swój łańcuch dostaw i zoptymalizować koszty magazynowania towarów. W ten sposób firma jeszcze lepiej dopasowuje się i zaspokaja specyficzne potrzeby klientów. W hubie, do którego trafiają przesyłki, TNT oferuje odbiorcom szeroką paletę doręczeń - do 9:00, 10:00, 12:00 lub na koniec dnia roboczego, a także wiele opcji świadczących o elastyczności usług.

- TNT jest pierwszą firmą na rynku kurierskim oferującą tego typu usługę, która realizuje doręczenia do wszystkich miejsc w Europie. Wykorzystujemy do tego naszą rozległą sieć transportową - mówi Rafał Dziura, dyrektor sprzedaży i marketingu TNT Express. - Tam gdzie jest to możliwe należy zawsze szukać najlepszej i najkorzystniejszej trasy. W przypadku Direct Express możliwe jest wykorzystanie dedykowanego, bezpośredniego połączenia z miejscem, z którego możliwa jest końcowa dystrybucja. Takie rozwiązanie dodatkowo zmniejsza niekorzystny impakt na środowisko naturalne. Nasi klienci korzystają z oferowanej przez nas, bardzo wysokiej jakości serwisu, kontroli całego procesu oraz elastyczności w odniesieniu do czasów odbioru przesyłki.

Ostatnio zmieniany w środa, 03 marzec 2010 10:20
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe