Zaloguj się

Stałe trasy to dobry biznes

Giełdy ładunków często kojarzą się przewoźnikom z ostatnią deską ratunku, która może uchronić przed pustymi przejazdami, czy przymusowym przestojem taboru. W wielu przypadkach, zarówno oferowane stawki jak i bezpieczeństwo zawieranych okazyjnie transakcji, pozostawiają wiele do życzenia.Mogłoby się wydawać, że dla firm zlecających ładunki współpraca z giełdami to czysty zysk i możliwość znalezienia najtańszego przewoźnika na rynku. A co z jakością usług i bezpieczeństwem przewożonych ładunków? Dla wielu operatorów logistycznych, czy firm spedycyjnych, jakość i bezpieczeństwo wykonywanych usług transportowych są więcej warte niż kilka zaoszczędzonych eurocentów na kilometr. Tak naprawdę obydwie strony, zlecający i realizujący transport, mają ten sam cel - poczucie bezpieczeństwa, pewności i stabilizacji pracy, osiągnięcie dobrej jakość usług oraz godziwego ich wynagrodzenia.
      Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, firma Wtransnet, zrzeszająca blisko 9000 europejskich firm z sektora TSL, jako pierwsza na rynku wprowadziła rozwiązanie Contract – giełdę stałych tras i zleceń. To innowacyjne narzędzie jest swojego rodzaju platformą do nawiązywania stałej współpracy pomiędzy firmami transportowymi, spedycyjnymi i logistycznymi z całej Europy. Contract umożliwia firmom zgłaszanie ofert regularnych ładunków, a przewoźnikom wprowadzanie informacji o dostępnych pojazdach na preferowanych przez siebie trasach – rozwiązanie dostępne jest w trzech opcjach.
Giełda stałych tras pozwala na zawieranie długoterminowej współpracy, dotyczącej transportu na konkretnych trasach oferowanych przez zleceniodawców (np. trzy plandeki na trasie Berlin – Warszawa, w konkretnych dniach tygodnia, na okres pół roku). W ten sposób przewoźnicy, którzy specjalizują się w transporcie na danym kierunku (np. mają już podpisane kontrakty na transport do Berlina i szukają ładunków powrotnych) lub ich bazy są zlokalizowane blisko miejsca załadunku czy rozładunku, mogą nawiązać stałą współpracę, optymalizując jednocześnie wykorzystanie zasobów własnej firmy.
     Innym rozwiązaniem oferowanym przez Contract jest giełda stałych zleceń, pozwalająca na zawieranie długoterminowych umów dotyczących stałej współpracy (np. zleceniodawca podnajmuje określoną liczbę samochodów przewoźnika na wyłączność, zapewniając mu ciągłą pracę na okres roku). Dzięki temu rozwiązaniu przewoźnik zwiększa rentowność swojej firmy zyskując poczucie stabilizacji i uniezależniając się od codziennej konieczności szukania zleceń na giełdach. Zleceniodawca zyskuje pewność stałej realizacji potrzebnego mu transportu oraz lepszą jakość usług, która jest możliwa do osiągnięcia przy bliższej i długotrwałej współpracy.
   Dostępna w usłudze Contract giełda naczep umożliwia także nawiązywanie stałej współpracy przewoźników posiadających ciągniki siodłowe i firm zainteresowanych transportem. Rozwiązanie to przydatne jest szczególnie dla firm zajmujących się transportem intermodalnym i pozwala zoptymalizować wykorzystanie zasobów, zarówno po stronie przewoźnika jak i zlecającego transport. Dzięki oferowanemu przez Wtransnet unikalnemu systemowi zbieżności ładunków i pojazdów, który kojarzy w czasie rzeczywistym oferty najlepiej odpowiadające kryteriom zadanym przez zgłaszających i podejmujących ładunki, Contract w łatwy sposób umożliwia nawiązywanie długoterminowej współpracy obydwu stronom. Giełda oferuje mobilny system powiadamiania o wyspecyfikowanych ofertach, dostępnych poprzez komunikator, telefon lub wiadomość sms. Dodatkowo każda ze stron „kontraktu” może korzystać z usługi prezentacji firmy Meeting Point, serwisu tłumaczenia przez telefon, serwisu referencji i informacji o zrzeszonych firmach oraz darmowego systemu reklamacji płatności.
        Wtransnet do końca października 2011 r. prowadzi akcję promocyjną, dzięki której dostęp do giełdy stałych tras i zleceń jest tańszy nawet o połowę.Ostatnio zmieniany w czwartek, 27 październik 2011 11:52
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe