logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Ostatnia prosta projektu CASTLE

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Partnerzy z 8 krajów zaangażowali się w szukanie  odpowiedzi na pytanie: „Czy tworzymy logistykę w ujęciu regionalnym?”. Projekt CASTLE  nakierowany na usprawnienie publicznej polityki dotyczącej transportu i logistyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP, zakłada przeprowadzanie badań i analiz w celu stworzenia nowego narzędzia służącego polityce regionalnej.  Polskę w projekcie CASTLE reprezentuje Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).


Projekt CASTLE ma za zadanie ułatwienie władzom publicznym identyfikacji niedoskonałości systemów logistycznych małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu prowadzona jest identyfikacja najlepszych praktyk i wymiana doświadczeń. Rozwijane będą także inicjatywy Regionalnych Forów Logistycznych oraz Centrów Kompetencji w Logistyce.

Projekt koncentruje się na następujących 4 tematach:

  • Wzmocnienie regionalnych rynków logistycznych
  • Zwiększanie popytu na usługi logistyczne wśród przedsiębiorstw produkcyjnych
  • Rozwój programu szkoleń logistycznych dla sektora MŚP
  • Konsolidacja instytucjonalna i tworzenie warunków do współpracy publiczno – prywatnej (Regionalne Fora Logistyczne, Centra Kompetencji w Logistyce)


Partnerzy projektu przeprowadzili analizę najlepszych praktyk w swoich regionach, a następnie spośród wszystkich zebranych wybrali dwadzieścia najlepszych.


Z przedstawionych polskich praktyk, wybrano pięć, które spełniły rygorystyczne kryteria projektu. Dotyczą one:


1.    Rewitalizacji transportu kolejowego w Wielkopolsce
Działanie (w ramach projektu CORELOG) miało na celu przeniesienie wybranych przepływów towarów z transportu drogowego  na transport kolejowy poprzez aktywizację biznesową obszarów wokół stacji kolejowych w miastach powiatowych. Celem praktyki było zmniejszenie natężenia ruchu drogowego, zmniejszenie ilości wypadków i negatywnego wpływu na środowisko, lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej oraz zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego.


2.    Organizacji wspólnych procesów transportowych w grupie przedsiębiorstw
Praktyka wypracowana w ramach projektu CORELOG, której głównym celem było stworzenie nowego modelu organizacji powszechnych procesów transportowych przez przedsiębiorstwa sektora MŚP, zgodnego z założeniami zrównoważonego rozwoju, a także zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w regionach uczestniczących w projekcie.


3.    Polskiego Centrum Kompetencji w Logistyce – POLLOCO
Celem projektu było wsparcie rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego, co  pozwoliło na przyśpieszenie integracji Państw Kandydujących z Transeuropejską Siecią Transportową. Centrum zrealizowało ten cel poprzez pozyskiwanie  i zdobywanie kompetencji w dziedzinie projektowania, wdrażania i funkcjonowania centrów logistycznych  a także poprzez tworzenie rozwiązań IT wspierających działania operatów logistycznych, centrów logistycznych i ich sieci.


4.    Tworzenia koncepcji logistycznych 4PL (fourth-party logistics)
Głównymi obszarami zainteresowań są działania skierowane na rozwój oprogramowania mogącego przydać się firmom na etapie planowania procesu transportowego i wyboru sposobu transportu, a także narzędzie umożliwiające kontakt z dostawcami usług transportowych na określonych trasach.


5.    Tworzenie narzędzia planowania transportu w ramach Elektronicznej Platformy Logistycznej
Działanie miało na celu rozwój oprogramowania, która miało wspierać racjonalizację procesów transportowych i redukcję kosztów transportu. Oprogramowanie zostało udostępnione przez Elektroniczną Platformę Logistyczną rozwijaną przez Instytut Logistyki i Magazynowania.

Celem projektu jest tworzenie klastrów, sieci i współpraca w logistyce z naciskiem na sektor MŚP. Konsolidacja praktyk powinna więc wspierać konkurencyjność gospodarki regionalnej, promować ekologię oraz transfer wiedzy pomiędzy regionami.

W ramach projektu CASTLE organizowane są Regionalne Fora Logistyczne. Są to nowe i stabilne mechanizmy i struktury, które łączą podmioty publiczne i prywatne (decydentów, urzędników, przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i instytucji badawczych) w celu poprawy działań politycznych. Spełniają trzy podstawowe funkcje:

  • wykorzystanie doświadczeń z UE na poziomie lokalnym,
  • przeniesienie najlepszych praktyk do każdego regionu CASTLE z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych,
  • rozwój i tworzenie trwałych regionalnych polityk w zakresie logistyki w każdym regionie projektu z uwzględnieniem MŚP.W ramach projektu przygotowany zostanie zbiór dobrych praktyk. Już wkrótce zostanie udostępniony na stronie portalu.Więcej o projekcie CASTLE znajduje się  na stronie www.castle-project.eu
Instytut Logistyki i Magazynowania pełni rolę polskiego centrum kompetencji w zakresie logistyki i gospodarki elektronicznej. Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw.


Jako organizacja krajowa GS1 zarządza systemem GS1 w Polsce skupiającym 18 tysięcy przedsiębiorstw. Wspiera uczestników systemu w efektywnym wdrażaniu globalnych standardów  i nowych zastosowań opartych między innymi na kodach kreskowych. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej w roli koordynatora i partnera projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Konsekwentnie rozwija kompetencje w zakresie e-gospodarki i podejmuje rolę głównego wykonawcy programów rządowych związanych z rozwojem handlu elektronicznego i e-administracji w Polsce. Współpracuje z lokalnymi i krajowymi instytucjami gospodarczymi oraz działa w licznych stowarzyszeniach branżowych.


Swoim klientom zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań.

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

GEFCO otwiera magazyn dedykowany dla branży medycznej

GEFCO otwiera magazyn dedykowany dla branży medycznej

Firma GEFCO otworzyła swój trzeci magazyn z kontrolowaną temperaturą dedykowany dla branży medycznej. Obiekt znajduje...

Grupa PKP CARGO ubiega się o dofinansowanie projektów intermodalnych

Grupa PKP CARGO ubiega się o dofinansowanie projektów intermodalnych

Dwie spółki z Grupy PKP CARGO wystąpiły o dofinansowanie projektów intermodalnych ze środków unijnych. Przedmiotem...

Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

 Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

W ubiegłym roku zawirowań na rynku IT było wiele. Stagnacja w przetargach na informatyzację instytucji...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj