Zaloguj się

Komunikacja w transporcie intermodalnym

Celem europejskiej polityki transportowej jest zapewnienie systemu transportowego wzmacniającego konkurencyjność i oferującego wysokiej jakości usługi w zakresie mobilności przy oszczędnym gospodarowaniu zasobami.

W praktyce oznacza to, że sektor transportu musi zużywać mniej energii w bardziej ekologiczny sposób, lepiej korzystać z infrastruktury i ograniczać negatywny wpływ na środowisko oraz zasoby naturalne. Muszą powstać nowe wzorce transportu, pozwalające na transport większej liczby towarów za pomocą najwydajniejszych środków lub kombinacji takich środków. Konieczny jest rozwój technologii informacyjnych umożliwiających prostszy i bardziej niezawodny transport.

Bałtycki Terminal Kontenerowy wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania realizuje europejski projekt badawczy LogiCon, współfinansowany przez Komisję Europejską, który ma na celu podniesienie wydajności procesów logistycznych związanych z intermodalnym transportem kontenerów poprzez budowę platformy wymiany informacji pozwalającej na zarządzanie procesami logistycznymi.
BCT to specjalistyczny terminal kontenerowy o obecnej zdolności przeładunkowej wynoszącej 750 000 TEU rocznie, oferujący połączenia intermodalne. Obecnie obsługujący 7 par pociągów na dobę, współpracujący z 15 operatorami intermodalnymi i dostarczający koleją towary do 20 lokalizacji na lądzie. Platforma ma służyć komunikacji w transporcie intermodalnym. Dzięki dostępności wiarygodnej informacji w czasie rzeczywistym możliwe jest optymalne wykorzystanie dostępnej infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury terminala morskiego, zasobów ludzkich i sprzętu przy realizacji procesów logistycznych związanych z załadunkiem, wyładunkiem i transportem kontenerów.
 
Rozwijane rozwiązanie ma usprawnić komunikację pomiędzy dostawcami usług logistycznych, w tym pomiędzy spedytorami, operatorami intermodalnymi, przewoźnikami manewrowymi, a morskim terminalem kontenerowym. Obecnie wymiana informacji odbywa się w drodze papierowej wymiany dokumentów, metodzie czasochłonnej, kosztownej, nie dającej możliwości dalszego przetwarzania informacji i pozwalającej na pojawianie się błędów. Rozwiązanie jest platformą komunikacyjną nazwaną T-Scale INTERMODAL zapewniającą uporządkowaną i usystematyzowaną wymianę informacji, oferującą łatwy dostęp do informacji i przejrzyste zasady wprowadzania i prezentowania danych. Wśród podstawowych korzyści oferowanych przez rozwiązanie dla wszystkich uczestników można wymienić m.in. redukcję kosztów oraz czasu związanych z organizacją i realizacją przewozów intermodalnych, łatwy i szybki dostęp on-line do informacji bieżących jak i archiwalnych oraz przejrzyste i ustandaryzowane reguły współpracy pomiędzy partnerami. Ponadto platforma pozwala na elektronizację wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu transportu intermodalnego oraz przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przewozów intermodalnych poprzez podniesienie jakości świadczonych usług.

Platforma pozwala na łatwą współpracę wszystkich uczestników intermodalnego łańcucha transportowego i dostarcza bezpośrednich korzyści również operatorom intermodalnym. T-Scale INTERMODAL daje im możliwość precyzyjnego planowania i kontroli dostaw dzięki dostępowi on-line do informacji na temat dostępnych terminów podstawień, możliwość oferowania wiarygodnych terminów dostaw swoim Klientom, lepsze wykorzystanie zasobów transportowych, w tym taboru. Proces wymiany danych pomiędzy operatorem intermodalnym, przewoźnikiem manewrowym i terminalem kontenerowym jest zautomatyzowany i uproszczony (EDI). Istnieje stały dostęp on-line do modułu raportowania i informacji na temat pracy przewoźników manewrowych.


Rozwiązanie dostarcza też bezpośrednich korzyści dla przewoźników kolejowych, w tym możliwość lepszej kontroli i koordynacji pracy przewozowej, wzrost wydajności planowania prowadzący do optymalnego wykorzystania zasobów oraz możliwość monitorowania przewozów on-line poprzez zastosowanie systemu track & trace.

Platforma jest rozwiązaniem uniwersalnym, możliwym do wykorzystania w transporcie intermodalnym przez inne terminale. Jest zintegrowanym zbiorem danych, zgodnym z kierunkiem rozwoju jednolitego systemu obsługi klienta w portach polskich. Systemu zwanego Port Community System (PCS) będącego standardem obowiązującym dziś we wszystkich nowoczesnych portach. Brak podobnego systemu znacznie ogranicza konkurencyjność portów polskich na rynku międzynarodowym. Ustandaryzowaniem obsługi klienta w transporcie morsko-lądowym i podniesieniem jakości usług powinni być zainteresowani wszyscy uczestnicy obrotu portowego, w tym również przewoźnicy dostarczający towary do i z portów.
Szczegóły dotyczące projektu LogiCon: http://www.logicon-project.eu

Ostatnio zmieniany w wtorek, 01 wrzesień 2015 13:45
Zaloguj się by skomentować