Zaloguj się

Rusza kampania "Zwolnij! Pracujemy dla Ciebie"

Z danych zgromadzonych przez policję dowiadujemy się, że na polskich drogach w 2016 roku doszło do 64 wypadków w miejscach robót drogowych lub mających oznakowanie tymczasowe. W czasie tych zdarzeń zginęło 11 osób, a 90 zostało rannych. Wzrost obu statystyk, w porównaniu z okresem poprzedzającym, spowodował, że firma FBSerwis S.A., której pracownicy na co dzień pracują m.in. przy utrzymaniu polskich dróg zainicjowała kampanię mającą na celu dotarcie do świadomości kierowców i zmniejszenie skali tego zjawiska. Akcja obejmie drogi obsługiwane przez firmę w okolicach Gdańska i potrwa do końca lutego 2018 r.

    Głównym założeniem kampanii przygotowanej przez FBSerwis jest uświadomienie kierowcom, w jaki sposób ich kultura jazdy może wpływać na najbliższe otoczenie w ruchu drogowym. W ramach akcji firma przygotowała System Komunikacji o Pracach Interwencyjnych (SKOPI), który funkcjonuje w ramach aplikacji Yanosik. Dzięki SKOPI, na ekranach telefonów wszystkich użytkowników aplikacji, którzy znajdą się w obszarze trwających prac interwencyjnych, będą wyświetlane odpowiednie komunikaty o tych pracach, zamieszczane na bieżąco przez pracowników FBSerwis. Kampania zostanie uzupełniona o sondę badawczą, która pokaże socjologiczny aspekt problemu. Przygotowana zostanie również seria poradników i instrukcji związanych z prawidłowym zachowaniem kierowców na polskich drogach.

- FBSerwis realizuje od stycznia 2016 r. na rzecz gdańskiego oddziału GDDKiA na odcinkach tras S6 (obwodnica Trójmiasta), S7 (Południowa Obwodnica Gdańska) i dróg krajowych 6, 7, 20 i 55 kontrakt całorocznego utrzymania dróg. Zarówno dostępne dane, jak i wieloletnie doświadczenie, pozwalają nam odnotować pewne niepokojące sygnały. Pomimo prawidłowego zabezpieczania miejsc robót interwencyjnych rośnie liczba wypadków, także z udziałem naszych pracowników. W związku z tym, wyszliśmy z pomysłem realizacji kampanii zwiększającej bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Liczba wypadków z udziałem służb utrzymaniowych i interwencyjnych powinna zostać jak najszybciej zmniejszona. Zero wypadków z udziałem naszych pracowników to nasz priorytet - mówi Artur Pielech, prezes spółki FBSerwis S.A.

   Według Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, aż 40% wypadków drogowych towarzyszą okoliczności okołopracowe. Do przytoczonej tu kategorii zaliczają się również incydenty z udziałem robotników drogowych, służb utrzymaniowych i interwencyjnych. Jak więc widać na przykładzie, skala problemu nie jest mała.

- Mamy świadomość, że mamy do czynienia z rosnącym problemem. W ostatnim czasie, wraz z rozwojem infrastruktury transportowej, rośnie liczba robót drogowych i prac utrzymaniowych. Wraz z rozwojem sieci dróg, a w szczególności rosnącą długością dróg najwyższych klas, ich użytkownicy przyzwyczajają się do jazdy z coraz większą prędkością. Zatem gdy na drodze krajowej czy ekspresowej nagle występuje znaczne ograniczenie prędkości wynikające z prac utrzymaniowych lub interwencji, niektórym kierowcom nie przychodzi do głowy, by zdjąć nogę z gazu. Osoby zatrudnione w ramach tych prac są narażone na szereg zagrożeń. Uważamy, że w Polsce występuje silna potrzeba zrealizowania tego typu kampanii - komentuje Grzegorz Cioch, wiceprezes zarządu FBSerwis S.A., odpowiedzialny za pion zarządzania i utrzymania infrastruktury.

    FBSerwis chce zredukować liczbę incydentów z udziałem pracowników drogowych do możliwie najniższego poziomu, tym samym zapewniając maksimum bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Pomysłodawcy kampanii są przekonani, że idealnym rozwiązaniem, pozwalającym na realizację zamierzonego celu, będzie współpraca spółki z popularną aplikacją dla kierowców, w ramach której ma działać system SKOPI. Na mapach obsługiwanych przez Yanosika docelowo mają być zaznaczone odcinki dróg, na których na daną chwilę odbywają się remonty i inne prace utrzymaniowe lub interwencyjne. Również edukacja kierowców będzie jednym z kluczowych elementów kampanii.

- Chcemy pokazać polskim kierowcom, że problem z ich pojmowaniem prac drogowych to tylko kwestia podejścia i uświadomienia sobie pewnych zależności. Zbadamy ich wiedzę i zachowania poprzez internetową sondę badawczą na początku kampanii oraz pod jej koniec. Uzyskamy dzięki temu pełny obraz sytuacji i określimy, w jakim stopniu nasza kampania wpłynęła na świadomość polskiego kierowcy. Nasz cel to uświadomić problem oraz zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg i osób na nich pracujących - podsumowuje Artur Pielech, prezes spółki FBSerwis S.A.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 24 październik 2017 14:02
Zaloguj się by skomentować