Zaloguj się

PKP Intercity kupuje 20 nowych lokomotyw za ponad 367 mln zł

PKP Intercity podpisało umowę z firmą NEWAG na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych. Kontrakt wart jest ponad 367 mln zł brutto. Umowa zawarta z producentem taboru jest elementem największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity, wartego około 7 mld złotych.

   Umowa zawarta między PKP Intercity i firmą NEWAG obejmuje zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych, z opcją na dodatkowe 10 lokomotyw. Wartość zamówienia wynosi ponad 367 mln zł brutto. Jeśli PKP Intercity skorzysta z prawa opcji, wartość zamówienia wzrośnie do ponad 551 mln zł brutto. Nowe pojazdy będą rozwijać prędkość 160 km/h, pozwolą więc efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe.

- To bardzo dobra wiadomość, że kolejne zamówienia dla PKP Intercity zrealizuje polska spółka. Współpraca z rodzimymi przedsiębiorstwami służy rozwojowi kolei, która jest niezwykle ważna dla naszej gospodarki - mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

  Zgodnie z zawartą umową, producent zobowiązany jest do realizacji zamówienia w okresie 30 miesięcy. Będzie też wykonywał regularne przeglądy techniczne lokomotyw na drugim, trzecim i czwartym poziomie utrzymania. Po 60 miesiącach od daty odebrania pojazdów zostaną wykonane naprawy na czwartym poziomie utrzymania.

- Pasażerowie oczekują komfortowej, punktualnej i bezpiecznej kolei. Cieszymy się, że PKP Intercity, m.in. przez intensywne inwestycje w nowy tabor, stale dąży do tego, aby coraz lepiej spełniać oczekiwania podróżnych. Świadczą o tym coraz lepsze wyniki naszego narodowego przewoźnika, dowodzące, że coraz więcej ludzi podróżuje pociągami PKP Intercity - podkreśla Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

- Konsekwentnie realizujemy strategię taborową, w ramach której zainwestujemy ponad 7 mld zł w podnoszenie standardów podróży koleją. Podpisana dzisiaj umowa to jej kolejny element - zapewnia Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.

   PKP Intercity realizuje obecnie największy program inwestycyjny w historii spółki „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”, którego celem jest m.in. zakup i modernizacja taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. Na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację taboru już posiadanego, a także na stacje postojowe PKP Intercity przeznaczy do 2023 roku około 7 mld zł.

   Nowe lokomotywy będą wykorzystywane do obsługi połączeń w całej Polsce, m.in. na trasach:
•    Przemyśl - Lublin - Warszawa - Bydgoszcz - Gdynia/Piła - Kołobrzeg/Gorzów Wielkopolski
•    Suwałki - Białystok/Lublin - Warszawa - Poznań - Szczecin/Gorzów Wielkopolski/Zielona Góra.

- Lokomotywy Griffin, które zostaną dostarczone w ramach podpisanego kontraktu, będą następną wersją lokomotyw obecnie eksploatowanych przez PKP Intercity. Będą to najnowocześniejsze lokomotywy elektryczne w Polsce. Griffiny eksploatowane przez PKP IC, w ciągu dwóch miesięcy, przejechały po 80 tys. kilometrów każda. Doświadczenia zdobyte podczas tej eksploatacji będą przydatne w pracach nad nowymi Griffinami. Zastosowane rozwiązania techniczne w zaoferowanych lokomotywach pozwolą na zapewnienie wysokiego poziomu niezawodności oraz bezpieczeństwa - mówi Zbigniew Konieczek, prezes zarządu NEWAG S.A.

Ostatnio zmieniany w piątek, 01 czerwiec 2018 11:43
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe