Zaloguj się

Nowe obowiązki dla przewoźników i kierowców

Od 1 października weszła w życie kolejna regulacja wynikająca z nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Na przewoźników nałożony został nowy obowiązek - wyposażenia pojazdu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne. Nowe przepisy mają na celu skuteczniejsze monitorowanie transportu towarów wrażliwych.

   Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, przewoźnicy zobowiązani są do przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu przewożącego towary wrażliwe w rozumieniu ustawy, w trakcie całej trasy przewozu objętej zgłoszeniem SENT.

- Ustawodawca pozostawia przewoźnikom wybór sposobu wdrożenia tego obowiązku, umożliwiając zastosowanie w tym celu lokalizatorów, takich jak smartfon lub tablet z zainstalowaną bezpłatną aplikacją SENT GEO bądź ZSL - Zewnętrzny System Geolokalizacyjny oferowany przez zewnętrznych operatorów - mówi Piotr Łoboda, doradca klienta DB SCHENKERinfo.

   Obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych wiąże się z koniecznością włączania i wyłączania lokalizatorów przez kierowcę w odpowiednim momencie określonym w ustawie. Dodatkowo, jeśli urządzenie okaże się niesprawne dłużej niż godzinę, obowiązkiem kierowcy jest zatrzymanie pojazdu na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoczce postojowej.

- Przewóz może być kontynuowany dopiero po zapewnieniu dalszego przekazywania danych geolokalizacyjnych. Ustawa przewiduje wprawdzie możliwość kontynuacji transportu po nałożeniu na pojazd zamknięć urzędowych albo zarządzeniu konwoju. W praktyce może być to jednak kłopotliwe ze względu na harmonogramy dostaw, ale przede wszystkim oznacza dodatkowe koszty dla przewoźników - zauważa Piotr Łoboda.

   Nowe obowiązki zostały zabezpieczone odpowiednimi sankcjami. Przewoźnik, który nie zapewnieni przekazywania danych geolokalizacyjnych może zostać ukarany karą administracyjną w kwocie 10 tys. zł. Z kolei kierujący pojazdem, który nie dopełni obowiązku, może zostać ukarany mandatem karnym w kwocie od 5 do 7 tys. zł.

- Ustawodawca zdecydował, że przepisy dotyczące stosowania kar i grzywien względem przewoźników i kierowców wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Fakt ten jednak nie powinien być interpretowany jako przyzwolenie do omijania nowych regulacji, które obowiązują od dnia 1 października 2018 r. - zaznacza Piotr Łoboda.

Ostatnio zmieniany w środa, 03 październik 2018 13:43
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe