Zaloguj się

AKTUALNOŚCI: transport i spedycja

Lepsze zarządzanie danymi mogłoby zmniejszyć obawy menedżerów przed audytami

Nowe badania przeprowadzone przez Canon Europe wykazały, że tylko jeden na czterech menedżerów IT czuje się pewnie wobec nadchodzących audytów. Respondenci wyrażali głębokie obawy dotyczące zarządzania informacjami i danymi w swoich organizacjach. Ankieta przeprowadzona wśród 1709 menedżerów IT z siedmiu krajów (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, kraje nordyckie, Niderlandy i Hiszpania) ujawniła znaczące braki w cyfrowej infrastrukturze wielu firm, zwłaszcza w zakresie dostępności danych oraz pełnej kontroli nad procesami przepływu informacji i zarządzania dokumentacją. Te wyzwania są kluczowe dla codziennej pracy menedżerów IT i wymagają działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności operacyjnej.

Panie przodem! Zmieniający się krajobraz logistyki

Kobiety stanowią obecnie około 20 proc. wszystkich pracowników w sektorze transportowym w Polsce i coraz częściej interesują się pracą w branży logistycznej. Przewiduje się, że w obliczu zachodzących zmian i ewoluujących potrzeb klientów, ich liczba będzie z każdym rokiem rosła, a różnorodność płciowa stanie się jeszcze bardziej istotna w rozwoju branż.

Kobieca twarz logistyki

Marcowe święto kobiet zachęca do spojrzenia z ich perspektywy na świat, w tym gospodarkę i biznes. Kobiety odgrywają coraz większą rolę w branży logistycznej, która dotychczas była uważana za sektor zdominowany przez mężczyzn. I choć praca mężczyzny jako magazyniera lub kierowcy może być pierwszym skojarzeniem z logistyką, nie możemy zapominać o całym zapleczu organizacyjno-operacyjnym, gdzie znakomitą większość stanowisk zajmują kobiety. Co ciekawe, coraz więcej Pań jest też zatrudnianych na stanowiskach wcześniej typowo męskich, jak wspomniany kierowca. Panie stanowią w logistyce już 47% ogółu zatrudnionych[1].

Polki w zarządach i radach nadzorczych firm

Pomimo wysiłków zmierzających do zwiększenia różnorodności płciowej w biznesie kobiety nadal stanowią zdecydowaną mniejszość w zarządach i radach nadzorczych firm, a tempo zmian jest rozczarowująco wolne. Według danych 30% Club Poland na koniec 2023 roku udział pań w tych gremiach w 140 największych spółkach notowanych na GPW wyniósł 18 proc. To zaledwie o 0,8 pkt proc. więcej niż w 2022 roku. W ubiegłym roku przybyło wprawdzie spółek, w których władzach kobiety stanowią co najmniej 30 proc., ale jednocześnie wzrosła też liczba takich podmiotów, które nie mają żadnej kobiety we władzach. Z kolei z raportu PIE „Biznes na wysokich obcasach” wynika, że w firmach w UE kobiety stanowią 34 proc. członków zarządów, a w Polsce, w zależności od badań, jest to między 22 a 27 proc. (globalny wskaźnik wynosi 20 proc.).

Geis PL wzmacnia kadrę zarządzającą

Geis PL ogłosił kluczowe zmiany w najwyższym kierownictwie od 1 lutego 2024 roku. Nowym Dyrektorem Zarządzającym został dr inż. Grzegorz Lichocik. Z tym samym dniem dotychczasowy Dyrektor Operacyjny Geis PL, Paweł Golec, został powołany na stanowisko Prokurenta. Zmiany te następują po ubiegłorocznym przejęciu austriackiej spółki Quehenberger i wyraźnie pokazują dynamikę i sukces rozwoju całej Grupy Geis.

DACHSER inwestuje w młodych pracowników

DACHSER w Niemczech rozpoczyna swój cykl szkoleniowy skierowany do młodych pracowników. We wszystkich lokalizacjach w kraju firma zatrudnia ich łącznie 744 – to o ponad 100 więcej niż w ubiegłym roku. Z tej grupy 708 osób rozpoczęło szkolenie w jedenastu różnych zawodach przemysłowych i handlowych. Pozostałych 36 osób to studenci, którzy w październiku rozpoczną różne programy studiów dualnych, łączących studia i pracę w DACHSER, z czego jedna z nich będzie odbywała staż.

Logistyka to dosłownie młoda branża

Branża logistyczna intensywnie rozwija się od lat. Potrzebuje zarówno doświadczonych pracowników, jak i młodych, otwartych na nowe wyzwania. Jak przekłada się to na zatrudnienie w sektorze TSL i czy jest to stały trend? Komentarza udziela Damian Guzman, zastępca dyrektora generalnego Gremi Personal.