Zaloguj się

AKTUALNOŚCI: transport i spedycja

Poprawa integracji multimodalnych platform, usług transportu kolejowego oraz żeglugi śródlądowej w Europie Centralnej

Projekt EMPIRIC został uruchomiony w celu wsparcia procesu uruchamiania i udoskonalania multimodalnych połączeń z i do portów Północnego Adriatyku z terytorium Europy Centralnej. Jest to inicjatywa integrująca i kapitalizująca rezultaty poprzednich projektów międzynarodowych i inicjatyw lokalnych służąca promocji multimodalnych rozwiązań transportowych i wzrostowi wzajemnych połączeń pomiędzy modami transportowymi.

Strony internetowe