Zaloguj się

Etykieta logistyczna GS1 w zastosowaniach transportowych

Zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się na sprawnych kanałach dystrybucyjnych, umożliwiających fizyczny transfer materiałów oraz na sprawnych kanałach wymiany informacji związanych z tym transferem. Stwierdzenie to nie jest odkrywcze, ale jest na tyle istotne, że w pełni oddaje rzeczywiste rozumienie logistyki. Tak jak fizyczne przemieszczanie materiałów jest dla logistyki oczywiste i dla przeciętnego obserwatora łańcucha dostaw czytelne, tak śledzenie tego przemieszczania w rozbudowanym łańcuchu już takie oczywiste i czytelne nie jest. Na trasie przemieszczania jednostek logistycznych w łańcuchu dostaw zachodzą różne zdarzenia. Determinują one zakres informacji, jakie powstają w kolejnych ogniwach łańcucha. Zarówno w procesie produkcji, jak też w dystrybucji wyrobów gotowych, w transporcie oraz wprowadzaniu produktów na rynek, dodawane są kolejne informacje identyfikujące jednostki logistyczne. Identyfikacja jednostek logistycznych jest szczególnie istotna w procesach transportowych, od momentu podjęcia towaru przez przewoźnika, poprzez wszelkie procesy zachodzące w ramach jego organizacji, po dostarczenie do ostatecznego odbiorcy. Stosowanie uznanych, międzynarodowych standardów w obszarze transportu jest od kilku lat celem prac organizacji GS1 na poziomie międzynarodowym.

Od kilku lat w ramach organizacji GS1 funkcjonuje GS1 Logistics Forum. Stanowi ono dobrowolną grupę organizacji krajowych GS1 i zaproszonych uczestników. Jego celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności wśród uczestników Systemu GS1, aby działać bardziej sprawnie i skutecznie. Misję Forum stanowi rozwój i wspieranie wdrażania rozwiązań logistycznych GS1 w celu osiągnięcia korzyści biznesowych poprzez rozwijanie współpracy otwartych łańcuchów dostaw i przejrzystości działań.
Pod koniec 2006 roku, w ramach GS1 Logistics Forum, powołane zostały dwie grupy robocze - Logistics Interoperability Model (LIM) oraz Logistic Label Group (LLG). Celem działalności drugiej z tych grup było zidentyfikowanie potrzeb uczestników łańcuchów dostaw w zakresie standardowego kodowania informacji podczas procesów transportowych. W pracach grupy roboczej brali udział przedstawiciele centrali GS1, kilkunastu krajowych organizacji GS1 (w tym oczywiście także GS1 Polska) oraz reprezentanci firm transportowych i operatorów logistycznych, między innymi GEFCO, DHL, FM Logistics, Frigoscandia. Prace grupy LLG oparte były na wynikach wcześniej zrealizowanego projektu dotyczącego harmonizacji etykiet logistycznych w skali Europy - ELL (European Logistic Label), którego ILiM - GS1 Polska było koordynatorem. Wyniki i efekty projektu ELL były już opisywane wcześniej na łamach "Logistyki". W wyniku prac grupy LLG powstały wytyczne, zatytułowane "Standard International Logistic Label - STILL", zawierające dobre praktyki odnośnie stosowania etykiety logistycznej GS1 w obszarze transportu i magazynowania, bazujące na dokumencie "Specyfikacje Ogólne GS1".

Wytyczne dostarczają rekomendacji na temat wspólnych informacji transportowych na etykiecie, zawierają zharmonizowane wymagania dla identyfikacji w transporcie, w celu zwiększenia efektywności w łańcuchu dostaw. Wytyczne są odpowiedzią na konkretne potrzeby użytkowników (producentów, dystrybutorów, operatorów logistycznych, przewoźników), którzy pragną:

  • mieć wytyczne z dobrymi praktykami, dotyczącymi stosowania etykiety logistycznej GS1 w transporcie i magazynowaniu, bazujące na "Specyfikacjach Ogólnych GS1"
  • otrzymać rekomendacje na temat wspólnych informacji transportowych na etykiecie
  • mieć zharmonizowane wymagania dla identyfikacji w transporcie, w celu zwiększenia efektywności w łańcuchu dostaw
  • mieć możliwość systematycznego śledzenia, w celu redukowania czasu dostawy i zwiększenia poziomu obsługi
  • zharmonizować i uprościć procedury z przewoźnikami i dostawcami usług logistycznych w łańcuchu dostaw
  • promować stosowanie rozwiązań logistycznych GS1 wśród uczestników łańcucha dostaw, szczególnie u przewoźników.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2010.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 31 maj 2010 16:31
Zaloguj się by skomentować