Zaloguj się

Branża TSL coraz bliżej standardów globalnych GS1

  •  Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Kategoria: Wieści z GS1
Standardy GS1 bezpieczne i wydajne w handlu
Firmy branży TSL, wdrażając rozwiązania usprawniające w zakresie ADC i EDI, tworzyły najczęściej własne, czyli tak zwane indywidualne / prywatne rozwiązania w tym zakresie. Wynikało to głównie z niedostatecznej znajomości globalnych standardów i rozwiązań w obszarze ADC i EDI oraz efektów z ich stosowania.
Aktualnie klienci firm sektora TSL, szczególnie producenci i handlujący masowo produktami różnych branż, coraz częściej wdrażając usprawniające systemy e-gospodarki, w tym ADC i EDI, bazują wyłącznie na standardach i rozwiązaniach globalnych systemu GS1. Funkcjonuje on na świecie od ponad 30 lat i stanowi kompatybilny system umożliwiający wykorzystywanie jednoznacznych identyfikatorów: dóbr, usług, zasobów, lokalizacji oraz jednostek logistycznych, ich zgrupowań, czyli tak zwanych wysyłek i przesyłek na całym świecie, które z dnia na dzień znajdują coraz szersze zastosowanie w praktyce.
Wspomniane globalne identyfikatory są dodatkowo przedstawione w postaci kodów kreskowych lub tagów radiowych, co umożliwia ich elektroniczny odczyt wszędzie tam, gdzie istnieje taka potrzeba w procesach gospodarczych. Ponadto, są one wykorzystywane w dokumentach elektronicznych, stąd system ten pozwala znacznie podnieść efektywność handlu i poprawić jego możliwości reakcji na potrzeby klientów. Obok unikalnych numerów identyfikacyjnych, system ten dostarcza również informacji dodatkowych, takich jak daty przydatności, numery seryjne, numery partii produkcyjnej, które również można przedstawić w postaci kodów kreskowych.

Firmy branży TSL, chcąc zatem efektywnie funkcjonować w łańcuchu dostaw, stosując ww. rozwiązania nie tylko w ramach własnej firmy czy macierzystej korporacji, ale w także stosując je w kontaktach otoczeniem (głównie w kontaktach ze swoimi klientami: dostawcami i odbiorcami towarów), winne stosować standardy globalne. Część z tych firm zostało do tego zobligowanych, gdy ich klienci zaczęli żądać oznaczania dostaw w postaci jednostek logistycznych (którymi najczęściej jest towar na palecie) tak zwanymi etykietami logistycznymi z identyfikatorem globalnym SSCC.
Działając zgodnie z zasadami i istotą systemu GS1, użytkownicy mogą projektować aplikacje do automatycznego przetwarzania danych GS1, a logika systemu gwarantuje, że dane gromadzone przy użyciu kodów kreskowych tworzą jednoznaczne komunikaty elektroniczne, co powoduje, że można go stosować w każdej branży przemysłu i handlu. Ponadto, architektura systemu GS1 została tak zaprojektowana, aby standardy mogły być wdrażane wśród użytkowników w optymalny i niepowodujący zakłóceń sposób.
Podsumowując, dzięki takim zasadom systemu GS1, jak: otwartość, unikatowość i przejrzystość wykorzystania jednego, otwartego zorientowanego na biznes systemu identyfikacji i przepływu informacji, jest możliwe efektywne zarządzanie w łańcuchach dostaw w dowolnym sektorze czy firmie na świecie. Z tego względu standardy GS1 znalazły też szczególne zastosowanie w handlu międzynarodowym oraz w sektorze celnym.

Światowa Organizacja Ceł (WCO) a standardy GS1
Organizacja, której powierzono zabezpieczenie najwyższego stopnia harmonizacji i jednolitości w systemach celnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy tkwiące w rozwoju i ulepszaniu procedur celnych i prawa celnego, została utworzona w 1952 roku przez 16 państw europejskich oraz Turcję i nazwano ją Radą Współpracy Celnej. Wkrótce Rada Współpracy Celnej rozwinęła się w organizację o światowym zasięgu i wpływach, ze stale wzrastającą liczbą członków. W 1994 roku przyjęła nazwę Światowej Organizacji Ceł (World Customs Organization - WCO). Aktualnie istnieje 171 organizacji WCO, które są odpowiedzialne w sumie za 99% globalnej wymiany towarów. Polska przystąpiła do WCO w roku 1974, a przedstawiciele polskiej administracji celnej biorą aktywny udział w sesjach komitetów i spotkaniach tematycznych, organizowanych przez Światową Organizację Ceł.
WCO już w 2004 roku oficjalnie zarekomendowała tak zwany Unikalny List Przewozowy (Unique Consignment Reference - UCR), jako sposób identyfikacji międzynarodowych przesyłek. UCR miał między innymi służyć lepszemu przepływowi informacji, bezpieczeństwu i obniżeniu kosztów. Istota Unikalnego Listu Przewozowego UCR nakłada obowiązek na podmiocie wysyłającym towary do identyfikacji zgrupowania, na przykład kilku jednostek logistycznych pojedynczym UCR-em. Taki UCR jest używany przez jednostki celne do identyfikowania grupy jednostek logistycznych, przemieszczanych od dostawcy, poprzez przewoźnika / dystrybutora, do odbiorcy, podczas procesów eksportowych lub importowych.
Ponieważ organizacja GS1, zarządzająca globalnymi standardami w zakresie elektronicznej gospodarki, operuje w 140 krajach i nieomalże we wszystkich branżach, a identyfikatory globalne GS1 i Identyfikatory Zastosowań GS1 są używane przez producentów, handlowców i firmy logistyczne na całym świecie, wspólnie z WCO dopracowały się najkorzystniejszego rozwiązania w zakresie identyfikacji wszelkich przesyłek.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2010.

Ostatnio zmieniany w środa, 23 czerwiec 2010 13:54
Zaloguj się by skomentować