Zaloguj się

Kody kreskowe w ochronie zdrowia

Czy szpital lub inną placówkę ochrony zdrowia może łączyć coś wspólnego z supermarketem? Wbrew pozorom tak - w obu przypadkach niezwykle istotna jest jednoznaczna identyfikacja przede wszystkim produktów, a w przypadku szpitala także pacjentów, materiałów i urządzeń medycznych. Badania przeprowadzone w tym roku w Wielkiej Brytanii, a dotyczące wykorzystania czasu pracy pielęgniarki na oddziale, pokazały, jak palący, choć niewidoczny na pozór jest to problem. Każda z pielęgniarek spędza średnio miesiąc czasu w ciągu roku na poszukiwaniu zagubionego sprzętu, materiałów medycznych lub dokumentów. Każdego dnia około jednej czwartej wszystkich pielęgniarek w szpitalu szuka karty chorobowej pacjenta lub jego danych laboratoryjnych. Większość z nich jest przekonana, że zastosowanie popularnej technologii kodów kreskowych z supermarketu istotnie pomogłoby zlikwidować te problemy.

Prawie połowa z nich była również przekonana, że bransoletka z kodem pacjenta na jego nadgarstku istotnie pomoże w jego identyfikacji i pozwoli na zmniejszenie ilości pomyłek w stopniu ponad 50%. Podobne badania o zasięgu lokalnym, ograniczonym do jednego lub kilku szpitali, są prowadzone od dawna i między innymi ich wyniki doprowadziły do przekonania, że kody kreskowe mogą być nośnikiem podobnych zmian w ochronie zdrowia jak w handlu detalicznym dzięki temu, że:

  • zapewnią dokładność identyfikacji towarów, urządzeń, pacjentów
  • zapewnią szybki i automatyczny odczyt danych - czyli skrócą i przyspieszą szereg codziennych czynności.

Kody kreskowe a bezpieczeństwo pacjenta
Konieczność dobrego zarządzania ryzykiem to jednak chyba najważniejszy powód, dla którego szpitale i inne jednostki z obszaru ochrony zdrowia powinny zainteresować się kodami kreskowymi. Wyniki badań prowadzonych między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i Australii, pokazują wyraźnie, iż błędy medyczne związane z niewłaściwym podaniem leków niewłaściwemu pacjentowi stanowią ponad 19% zidentyfikowanych błędów medycznych. Skutkuje to najczęściej spadkiem efektywności terapii, przedłużonym pobytem w szpitalu, ale może prowadzić do niebezpiecznych powikłań czy nawet zgonów.
Drugim źródłem zagrożenia bezpieczeństwa pacjenta jest nieświadome, częste stosowanie podrabianych leków czy materiałów medycznych. Bardzo często pacjenci, a nawet farmaceuci lub personel medyczny, nie są w stanie zidentyfikować podrobionego produktu. Problem ten dotyczy zarówno krajów rozwijających się, jak i wysoko rozwiniętych, gdzie podrabia się głównie parafarmaceutyki, czyli leki związane ze stylem życia. Dane Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że podrobione leki stanowią około 10% globalnego handlu farmaceutykami, a ich wartość sięga od 35 do 40 mld USD rocznie.

Kompleksowość łańcucha dostaw w ochronie zdrowia to kolejne wyzwanie dla szpitali i innych przedsiębiorstw działających w obszarze ochrony zdrowia. Dostarczane produkty i wyroby medyczne przekraczają wielokrotnie granice państwowe, zmieniając w międzyczasie swojego właściciela. Między państwami występują ogromne niespójności w zakresie rozporządzeń regulujących dystrybucję produktów medycznych czy stosowanych rozwiązań technologicznych. Towarzyszy temu coraz częściej zauważana potrzeba efektywnego monitorowania ruchu i pochodzenia leków, materiałów i urządzeń medycznych (traceability).
Obecnie funkcjonujące łańcuchy dostaw od producenta do pacjenta nie zapewniają jednak prostej i jednoznacznej identyfikacji leku czy wyrobu lub sprawnego przepływu informacji o nich. To, co jest obecnie niezbędne dla nich, to jedno wspólne podejście do identyfikacji produktów i lokalizacji oraz ujednolicenie kodowania danych na etykiecie, takich jak na przykład numer partii produkcyjnej, data przydatności czy numer indywidualny. System GS1 tak powszechnie stosowany w handlu detalicznym, również tutaj oferuje skuteczne i sprawdzone narzędzia. Wprowadzenie jednolitej, unikalnej identyfikacji dla każdego opakowania leku umożliwi wdrożenie systemów autentykacji leków i traceability, dla których są już gotowe rozwiązania technologiczne.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2010.

Ostatnio zmieniany w piątek, 27 maj 2011 14:57
Zaloguj się by skomentować

Strony internetowe