Zaloguj się

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza 5.10.2017 r. na szkolenie pt. "Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową". Szkolenie skierowane jest w szczególności do branży farmaceutycznej (firm farmaceutycznych, hurtowni, aptek otwartych i szpitalnych) oraz do wszystkich osób, które śledzą temat dotyczący tzw. dyrektywy fałszywkowej. To już druga edycja tego cieszącego się zainteresowaniem szkolenia.

Data 9 lutego 2019 r. jest bardzo dobrze znana tym, którzy śledzą temat dotyczący tzw. dyrektywy fałszywkowej. Od tego dnia zaczną obowiązywać nowe wymagania prawne w zakresie identyfikacji produktów leczniczych oraz gromadzenia i wymiany danych na ich temat. A o tym jak przygotować się na wdrażanie założeń dyrektywy i jak wykorzystać nowe zasady znakowania produktów leczniczych w celu usprawnienia procesów wewnątrz firm dowiedzieć się będzie można podczas październikowego szkolenia.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:

- tworzenia struktury tzw. niepowtarzalnego identyfikatora,
- nadawania numerów GTIN według GS1,
- znakowania produktów leczniczych w różnych formach opakowaniowych,
- wykorzystania standardów GS1 w praktyce.

Więcej informacji na temat szkolenia wraz z formularzem rejestracyjnym można znaleźć na stronie internetowej www.ilim.poznan.pl/farmacja

Szkolenie poprowadzi Anna Gawrońska - doktor nauk ekonomicznych, Adiunkt i Kierownik Centrum Standaryzacji w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Doradza w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych z zakresu standardów w obszarze tzw. e-zdrowia, w tym jako kierownik projektu (Antilope, epSOS, openMedicine) oraz w krajowych projektach komercyjnych z zakresu logistyki. Dodatkowo bierze udział w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia. Ściśle współpracuje na co dzień z głównymi interesariuszami w obszarze ochrony zdrowia w Polsce, tj. Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jak również stowarzyszeniami branżowymi i klastrami medycznymi. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia HL7 oraz Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe