Zaloguj się

Globalna Synchronizacja Danych podstawą handlu elektronicznego

  •  Hałas Elżbieta
  • Kategoria: E-gospodarka
Rozwój elektronicznego handlu i stosowanie procedur elektronicznej wymiany danych uwyraźnił jeden z podstawowych problemów, z jakimi stykają się partnerzy handlowi, a mianowicie zapewnienie kompatybilności danych podstawowych. Niedokładne dane o towarach oraz ich nieefektywna wymiana są źródłem dodatkowych kosztów i często stawiają pod znakiem zapytania opłacalność rozwiązań EDI. Niewiele firm jak dotąd wdrożyło elektroniczny komunikat PRICAT, który służy m.in. do ujednolicenia danych o towarach u partnerów handlowych. Większość firm korzysta z opisów tradycyjnych, które są przekazywane droga tradycyjna w postaci faksu lub pliku Excel. Niestety taka forma transmisji danych powoduje, że w efekcie występują różnice w opisie tych samych towarów u dostawcy i odbiorcy. Prowadzą one niejednokrotnie do błędów w fakturach, których korekta pociąga za sobą niepotrzebnie niebagatelne koszty.

Tworzenie sieci
Ponadto proces globalizacji handlu nasilił konieczność zapewnienia płynnego przepływu towarów wewnątrz i na zewnątrz firm oraz lepszą kontrolę procesów zaopatrzenia. Pomocą w osiągnięciu tych celów oraz eliminacji kosztów wynikających z nieprecyzyjnych danych jest synchronizacja komunikacji między partnerami handlowymi. Wychodząc naprzeciw potrzebom handlu Stowarzyszeni GCI (Global Commerce Initative), dobrowolne ciało zrzeszające największe firmy na świecie z branży FMCG we współpracy z EAN International oraz Rada ECR Europa i USA, opracowali w roku 2002 model Globalnej Synchronizacji Danych (GDS - Global Data Synchronisation). Model ten zakłada utworzenie sieci certyfikowanych baz danych - tzw. katalogów produktów, zarejestrowanych w jednym globalnym rejestrze i komunikujących się między sobą za pomocą standardowych komunikatów. Jego podstawą są standardy identyfikacyjne i komunikacyjne systemu EAN.UCC. Cały rok 2003 był poświęcony pracom nad szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, umożliwiającymi jak najszybsze wdrożenie modelu do praktyki biznesowej. Uruchomienie sieci GDS jest zaplanowane na październik 2004. Schemat modelu GDS ilustruje rys. 1. Wdrożenie tego modelu ma zapewnić, że dane o towarach którymi dysponuje ich odbiorca, są dokładnie takimi samymi, jakie do sieci wprowadził ich dostawca.

Jakie dane podlegają synchronizacji
W każdej transakcji biznesowej pierwszą rzeczą, którą należy określić, jest kto, gdzie i czym zamierza handlować. W odpowiedzi na te pytania system EAN.UCC opracował zestaw kluczy identyfikacyjnych, do których należą: Globalne Numery Jednostek Handlowych (GTIN) oraz Globalne Numery Lokalizacyjne (GLN). Numery GTIN są przydzielane wszystkim produktom i usługom, dzięki czemu mogą być łatwo i dokładnie zidentyfikowane przez każdego, bez względu na kraj ich pochodzenia. Numery GLN są międzynarodowo akceptowanym sposobem identyfikacji jednostek prawnych i lokalizacji takich jak: centrale, fabryki, biura, sklepy itp. Zasadom tworzenia tych numerów towarzyszą szczegółowe specyfikacje dotyczące, min sposobu:
- przedstawienia ich w postaci kodu kreskowego lub zapisania w tagu RFID
- umieszczania identyfikatora na opakowaniu.

Artykuł pochodzi z czasopisma "e-Fakty" 2/2004.
Ostatnio zmieniany w wtorek, 19 grudzień 2006 10:57
Zaloguj się by skomentować