Zaloguj się

Budowa Krajowego Laboratorium technologii EPC/RFID

  •  Grabia Michał,Majewski Jerzy
  • Kategoria: E-gospodarka
Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM), wychodząc naprzeciw potrzebom wielu polskich firm, w zakresie informowania ich o potencjalnych możliwościach stosowania nowatorskiej technologii opartej o bezstykowe identyfikowanie towarów za pomocą fal radiowych, występuje z inicjatywą zbudowania Krajowego Laboratorium EPC/RFID.

ILiM posiada zaplecze lokalowe do zbudowania takiego laboratorium, będzie ono stanowiło kolejny element składowy Centrum Kompetencyjnego Instytutu Logistyki i Magazynowania, dotychczas wykorzystywanego do badania technologii optycznej ADC (Automatic Data Capture). Rozwinięcie funkcji laboratorium również o technologię radiowej identyfikacji, pozwoli na prowadzenie przedmiotowych analiz porównawczych obu technologii.
Laboratorium działające w ramach Centrum Kompetencyjnego ADC ma być przeznaczone do promowania, prowadzenia badań, testowania oraz wdrażania i wykorzystywania technologii EPC/RFID na rzecz polskich przedsiębiorstw. W ramach Centrum Kompetencyjnego badane i testowane będą również dotychczasowe techniki identyfikacji optycznej poprzez kody kreskowe w standardzie Systemu GS1, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowań kodu GS1-128.
Laboratorium będzie udostępniane przedsiębiorstwom zainteresowanym zastosowaniami technologii RFID w taki sposób, aby możliwe było realne obserwowanie jej funkcjonowania w zasymulowanym łańcuchu dostaw między producentem, pośrednikiem i detalistą. Każde z ogniw wyposażone będzie w odrębne systemy informatyczne klasy WMS (Warehouse Management System), przygotowane do współpracy z technologią RFID poprzez specjalną platformę typu middleware.
Na rysunku 1 przedstawiona jest schematyczna funkcjonalność Centrum Kompetencyjnego ILiM do prowadzenia badań i prezentowania różnych technik automatycznego przechwytywania danych (ADC).

Realizację projektu rozpoczęto od wizyt roboczych w podobnych, istniejących już w Europie Zachodniej laboratoriach EPC/RFID, certyfikowanych przez EPCglobal, w których zainstalowane są odpowiednie urządzenia RFID. Celem przeprowadzonych wizyt było rozpoznanie zasad funkcjonowania laboratoriów i zapoznanie się z ich organizacją. Naocznie przeprowadzone obserwacje i wywiady pozwoliły na skonstruowanie wizji funkcjonalności laboratorium, w wielu aspektach lepszej, aniżeli funkcjonalność zrealizowana w wizytowanych laboratoriach.
Istotne jest w tym miejscu stwierdzenie faktu, iż planowane Krajowe Laboratorium EPC/RFID w ILiM będzie pierwszym tego typu miejscem w Europie Środkowo-Wschodniej, którego zadaniem będzie popularyzacja wiedzy i prezentowanie technologii EPC/RFID zgodnie z wytycznymi organizacji EPCglobal wg standardów Systemu GS1.
Rysunek 2 przedstawia część laboratorium przeznaczoną do badania i prezentowania technologii EPC/RFID. To, co odróżnia budowane w ramach ILiM laboratorium,
od innych tego typu podmiotów w Europie to fakt, iż tylko ten projekt ma na celu stworzenie miejsca, w którym wszystkim zainteresowanym udostępniane będzie zintegrowane środowisko do symulowania pracy rzeczywistego łańcucha dostaw lub magazynu z wykorzystaniem technologii RFID, zgodnie ze standardami EPCglobal.

Krajowe Laboratorium EPC/RFID (w Centrum Kompetencyjnym ILiM) ma dostarczać wszelkich niezbędnych usług w zakresie wspierania i pomocy polskim firmom w rozwoju i wdrożeniu technologii EPC. Celem działania laboratorium jest więc wygenerowanie popytu na technologię EPC, a następnie przeprowadzenie szczegółowych prac badawczo-rozwojowych, realizowanych zarówno w lokalizacji klienta jak i na terenie Laboratorium. Wymienić należy następujące etapy procesu wdrożeniowego w zakresie usług świadczonych przez Laboratorium:
- badanie istniejącego środowiska u klienta i jego ocena wraz z wytycznymi ewentualnych zmian,
- badanie wstępne dostarczonych opakowań z produktami klienta w Laboratorium EPC/RFID,
- wdrożenie projektu z udziałem partnerów i jego weryfikacja praktyczna.

Badania oferowane przez Laboratorium EPC/RFID obejmą szczegółowo następujące zagadnienia:
- badanie kompatybilności oraz skuteczności sprzętu dostarczonego przez różnych producentów, pod kątem skuteczności odczytywania tagów na opakowaniach klienta,
- badanie wpływu różnych czynników na skuteczność czytania tagów RFID umieszczonych na opakowaniach produktów dostarczonych przez klientów.

Artykuł pochodzi z czasopisma "e-Fakty" 6/2006.
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 05 luty 2007 15:50
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe