Zaloguj się

System informatyczny "Hurtownia Danych" w PSS "Społem Katowice"

Charakterystyka ogólna
Jeszcze kilka lat temu w skład systemu informatycznego mógł wchodzić pojedynczy serwer danych i kilka terminalowych stanowisk pracy, na którym zaimplementowano systemy gospodarki magazynowej, kadrowo-płacowy bądź finansowo-księgowy. Wystarczało to dla potrzeb bieżącej informacji i zaspokajało potrzeby kierownictwa przedsiębiorstwa.
W wyniku rozwoju funkcjonalnego oprogramowania oraz wzrostu ilości przetwarzanych danych wzrastało równolegle zapotrzebowanie na informację przetworzoną, mogącą wspomagać procedury zarządcze. Pojawiło się nowe, niezawodne oprogramowanie, nowe, pewniejsze zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem i wzrosła szybkość serwerów baz danych. Uwarunkowania te nie dotyczyłyjuż tylko małych, lokalnych sieci LAN, ale miały istnieć w sieciach rozproszonych oraz zdecentralizowanych. W oparciu o najnowsze technologie oraz współpracę z firmą Sigma Kraków, stworzyliśmy w PSS "Społem" Katowice system Hurtownia Danych (Data Warehouse). System ten gromadzi potrzebne informacje z placówek detalicznych firmy, jednostek magazynowych i produkcyjnych we wspólnej bazie, zapewniając błyskawiczny dostęp do danych oraz różnorodnych analiz, prezentując je w wygodny i atrakcyjny dla użytkownika sposób. Ułatwia planowanie i analizę kondycji gospodarczej firmy, dając pełen wgląd w jej działalność gospodarczą. Szybki dostęp do danych i brak konieczności wykonywania wydruków to główne zalety systemu.
System ten jest logicznym następstwem i łącznikiem pomiędzy funkcjonującymi dotychczas podsystemami indywidualnymi w detalu spożywczym i przemysłowym, o czym już szeroko
pisałem we wcześniejszych numerach "Logistyki".

Sytuacja poprzednia
Myśl o powstaniu systemu Hurtowni Danych zrodziła się w roku 2000 i była następstwem wdrożeń systemów skaningowo-komputerowych w największych obiektach Spółdzielni. W początkowym okresie dochodzenia do optimum informacyjnego, dane generowane na kasach ADS Anker stanowiły niewielką część ogółu informacji o obrocie towarowym placówki handlowej i nie pozwalały na operatywne podejmowanie decyzji na poziomie Spółdzielni. Były one wykorzystywane jedynie na poziomie poszczególnego sklepu, zaś do centrum zarządzania docierały w postaci periodycznie tworzonych papierowych wydruków. Dopiero na podstawie tego materiału można było dokonywać analiz.
Mała elastyczność sytemu wynikała więc z jego pasywnego układu informacyjnego, cykliczności danych (dekada, miesiąc) i formy przesyłu do centrum zarządzania. Dalsza obróbka wymagała ponownego ręcznego wprowadzania danych na arkusze kalkulacyjne i następnie zestawiania danych w tabelach zbiorczych. System ten był wydolny jedynie na poziomie co najwyżej kilku placówek, zaś kolejne wdrożenia powodowały przyrost pracy ręcznej, stąd też rozpoczęto poszukiwanie rozwiązań eliminujących tę uciążliwość. Warto tu dodać, że aktualnie informacje gromadzone są z ponad 40 lokalizacji na terenie miasta. Tak więc w roku 2000, wspólnie z firmą Sigma, opracowano założenia i uruchomiono w trybie testowym Hurtownię Danych. Głównym założenie było codzienne, automatyczne aktualizowanie bazy o dane z placówek detalicznych. Możliwe jest to przez zainstalowanie modemów i ustawienie automatycznej transmisji w godzinach nocnych. Obecnie wykorzystuje się do transmisji danych modemy przesyłające informacje przez strumień komunikacji internetowej z zastosowaniem technologii FTP. Usługi FTP (File Transfer Protocol, czyli protokół transmisji danych, pozwalający na przesyłanie plików pomiędzy odległymi komputerami, a więc, np. skopiowanie na własny komputer udostępnionych na odległych serwerach plików komputerowych - zawierających dane, tekst, grafikę, dźwięk, animację). Jest to rozwiązanie optymalne i ogólnie stosowane w nowoczesnej transmisji danych.

Teraźniejszość
Obecnie do systemu Hurtowni Danych spływają dane ze wszystkich placówek detalicznych Spółdzielni, gdzie działają odrębne systemy skaningowo-komputerowe i kasy systemowe POS, oparte o drukarki fiskalne Elzab FP-600. Także zakłady produkcyjne są dołączone do systemu, jednak dane z tych placówek są wykorzystywane do automatycznej dekretacji dokumentów do systemu FK, a Hurtownia Danych prezentuje dane ze sprzedaży towarów. Dodatkowo wszystkie placówki, w których następuje wymiana kas fiskalnych z ADS Anker na kasy Elzab Delta w latach 2001/2002, przesyłają dane do Hurtowni Danych za pośrednictwem Centrum Transmisji Modemowej (CTM). CTM to wyodrębniona sieć LAN (Local Area Network), zainstalowana w centrali firmy, składająca się z dwóch wysokowydajnych komputerów realizujących transmisje danych do kas Delta (zmiany cen, wprowadzenie nowych towarów i usunięcie zbędnych pozycji asortymentowych). W CTM zbierane są również informacje o sprzedaży ze wszystkich kas Delta w cyklu dziennym (transmisja w nocy).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2004.
Ostatnio zmieniany w czwartek, 19 kwiecień 2007 11:24
Zaloguj się by skomentować