Zaloguj się

Zastosowania systemu R/3 w gospodarce materiałowej

Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (ZSIZ) to modułowo zorganizowane kompleksowe systemy informatyczne, obsługujące wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa, począwszy od marketingu i planowania oraz zaopatrzenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji i jej sterowanie, dystrybucję, sprzedaż, gospodarkę remontową, do prac finansowo - księgowych i zarządzania kadrami łącznie (St. Abt).

Wśród jego najważniejszych cech można wymienić:
- kompleksowy charakter
- integracja procedur i danych
- orientacja procesowa
- modułowa budowa
- spełnienie wymogów MRP
- realizacja idei controllingu.

Przytoczony powyżej zespół cech stawia bardzo wysokie wymagania systemom informatycznym, wykorzystywanym w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Niewątpliwie do grupy systemów informatycznych spełniających powyższe kryteria można zaliczyć system R/3 firmy SAP. Dodać wypada, że SAP jest trzecią co do wielkości firmą z branży informatycznej na świecie. R/3 wdrożony został w 120 krajach na świecie (ponad 36 tysięcy instalacji, 10 milionów użytkowników). W Polsce system R/3 wdrożono w ponad 140 firmach, wśród których można wymienić: Amicę Wronki, TVP, Energetykę Kaliską, Orlen, Stocznię Gdynia, Zakłady Ceramiczne Rokita, inne. Te stosunkowo nieliczne wdrożenia w polskich firmach wynikają z wielu przyczyn, wśród których szczególne znaczenie odgrywają:
- brak środków finansowych na inwestycje
- ograniczenia kadrowe, techniczne i technologiczne.

Taki stan rzeczy w istotny sposób hamuje postęp techniczny przedsiębiorstw, powodując jednocześnie znaczne różnice w poziomie ich rozwoju i jako skutek również ograniczenia współpracy i kooperacji między przedsiębiorstwami w kraju i za granicą. Przykładowo firma, która nie wykorzystuje jednego z najnowszych rozwiązań (firmy SAP) mySAP.com z dziedziny wykorzystania Internetu w biznesie może mieć ograniczony dostęp do informacji a tym samym do rynku. Ponadto może spotkać się z niechęcią do podejmowania wspólnych inicjatyw gospodarczych ze strony lepiej technicznie i technologicznie przygotowanych firm. Taka izolacja z czasem będzie oznaczała częściową lub całkowitą eliminację z rynku. Widoczna na rys. 1 struktura systemu R/3 umożliwia wdrożenie tylko tych modułów, które przedsiębiorstwo uzna za niezbędne (np. AA, FI, SD, itp.) z możliwością dalszego rozszerzenia bądź pełną instalacją, która niestety jest dość kosztowna. Zauważyć należy, że wśród przedstawionych na rys. 1 modułów, wszystkie są jednakowo ważne i wymagające przedsięwzięcia wielu złożonych i porządkujących działań w samym przedsiębiorstwie, od których zależy skuteczność wdrożonego systemu informatycznego. Popełnione błędy w fazie projektowania, planowania czy też wdrożenia konkretnego modułu będą ograniczały potencjalne możliwości modułu i dalej całego systemu. Przykładowo popełnione błędy na poziomie modułu FI (źle zdefiniowany zakładowy plan kont - układ kont syntetycznych i analitycznych), będą się potęgowały na poziomie modułów CO, AA, itd.

Uwzględniając założenia logistyki, jako dziedziny naukowo-badawczej o organizowaniu procesów przemieszczania oraz magazynowania surowców, materiałów i wyrobów gotowych w ujęciu systemowym, zmierzającym do optymalizacji łańcuchów zaopatrzeniowych (od pozyskania surowca do konsumenta), a także zajmującej się zagospodarowaniem produktów poużytkowych , szczególnego znaczenia nabierają te rozwiązania informatyczne w ramach (ZSIZ), które wychodzą naprzeciw przytoczonej idei. W przedsiębiorstwach, gdzie występuje bardzo silnie rozbudowana infrastruktura zaopatrzeniowo - produkcyjno - dystrybucyjna, z powodzeniem może być wykorzystany moduł MM (Moduł Gospodarka Materiałowa) systemu R/3. Moduł ten wspomaga funkcje i procesy wykorzystywane w codziennych operacjach realizowanych w przedsiębiorstwie. Celem modułu jest realizacja procesów gospodarczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwach w takich obszarach, jak planowanie potrzeb materiałowych, zarządzanie zapasami, sprawdzanie faktur czy wycena materiałów.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2004.
Ostatnio zmieniany w piątek, 02 marzec 2007 16:39
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe