Zaloguj się

Mobilność - motor rozwoju logistyki i handlu

  •  Pucher Jacek,Kośmider Artur
  • Kategoria: E-gospodarka
Telefon komórkowy oraz mobilne technologie, nie tylko dzięki swoim możliwościom, ale także dzięki powszechności i dostępności, stają się ikoną obecnej kultury. Liczba urządzeń przenośnych, a zaliczamy do nich nie tylko telefony, ale również wszelkie urządzenia mobilne (to jest terminale do odczytu kodów, netbooki, GPS) stale rośnie. Według danych Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, w 2010 roku aż 74% populacji świata (prawie 5 mld ludzi) będzie wyposażonych w "komórkę".
Rośnie także ilość różnorodnych zastosowań urządzeń mobilnych:
- coraz większy średni czas prowadzonych rozmów (w Polsce to 26 minut dziennie),
- tysiące wysłanych i odebranych sms (około 2 500 rocznie na jednego użytkownika polskiego GSM),
- ogromne ilości przesyłanych danych dzięki rozwojowi mobilnego Internetu.
Dane wskazujące na dynamiczny rozwój tego rynku i technologii nie umknęły także organizatorom tegorocznego Kongresu "Logistics 2010". Jedna z sesji tematycznych kongresu zostanie poświęcona profesjonalnym zastosowaniom technologii mobilnych w logistyce i handlu technologii, które nie tylko wspomagają procesy magazynowe, służą monitorowaniu ruchu pojazdów, pojawiają się w elektronicznej wymianie danych, ale także co raz częściej pełnią rolę interaktywnego narzędzia komunikacji właściciela marki handlowej (producenta czy dystrybutora) z konsumentem zainteresowanym dostępem do informacji i usług związanych z konkretnym produktem lub towarem. Dyskusję nad zagadnieniem "mobility" w łańcuchach dostaw trzeba rozpocząć od ogólnego zidentyfikowania najważniejszych korzyści i zalet mobilnych technologii.

Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
- szybkość niezależny od miejsca i czasu dostęp do informacji, umożliwiający sprawną realizację zamówień i obsługę klienta oraz prowadzoną w czasie rzeczywistym wymianę danych wspartą bezprzewodową komunikacją,
- masowość technologie mobilne są stosowane nie tylko w firmach, ale także przez konsumentów. Umożliwiają tym samym nawiązywanie nie tylko relacji B2B, ale również unikalnych relacji firm oraz klientów,
- relatywnie niski koszt koncentracja wielu technologii i funkcjonalności (komunikacja, dostęp do Internetu, lokalizacja i nawigacja, odczyt i zapis informacji) w pojedynczym urządzeniu oraz ciągły rozwój sprzętu i oprogramowania sprawiają, że do stęp do zaawansowanych technologii staje się coraz tańszy.

Mobilność to jednak także pewne bariery:
- techniczne spowodowane przede wszystkim wielkością ekranów urządzeń mobilnych, pojemnością pamięci do odczytu i zapisu danych,
- ograniczone bezpieczeństwo to znaczy większe, niż w przypadku urządzeń takich jak komputery stacjonarne lub notebooki, ryzyko utraty urządzenia,
- informacyjne ważne zwłaszcza w kontekście zastosowań w handlu gdzie, biorąc pod uwagę ogromną ilość dostarczanych treści i przetwarzanych danych, nie można pominąć bardzo ważnego zagadnienia jakości dostarczanych informacji.

Ciągła eliminacja tych ograniczeń, przy równoczesnym rozwoju nowych rozwiązań, rozszerzających korzyści z zastosowania technologii mobilnych powodują, że pro dukty i usługi bazujące na tych technologiach stają się coraz bardziej dojrzałe i przemyślane. Dlatego każda firma, stawiająca na innowacyjność i nowe technologie, powinna rozważyć wykorzystanie narzędzi mobilnych w swojej działalności. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione najważniejsze obszary możliwych zastosowań tych technologii.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" nr 2/2010.
 
Ostatnio zmieniany w piątek, 09 marzec 2012 09:42
Zaloguj się by skomentować