Zaloguj się

Łatwa i efektywna e-Administracja wsparciem w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  •  Żebrowski Paweł
  • Kategoria: E-gospodarka
Narzędzia informatyczne, wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw, są w nich obecne od lat, a ich wykorzystanie nieustannie rośnie. Pojawiają się w coraz mniejszych przedsiębiorstwach i znajdują zastosowanie w coraz szerszym zakresie obszarów biznesowych. Przedsiębiorstwa, które chcą działać efektywnie na rynku, wykorzystują technologie informatyczne jako wsparcie dla realizowanych procesów biznesowych.
W rezultacie, obszary B2B oraz B2C doczekały się wielu dojrzałych rozwiązań, które ułatwiły i usprawniły prowadzenie działalności gospodarczej. W działalności przedsiębiorstw zachodzi niekiedy konieczność włączenia we własne procesy biznesowe również procesów realizowanych przez administrację publiczną. Konieczność ta wynika z obowiązków nakładanych przez prawo na prowadzących działalność gospodarczą i może dotyczyć zarówno działalności operacyjnej (sprawozdawczość, informowanie o specyficznych przejawach aktywności gospodarczej), jak i działalności długofalowej - strategicznej (uzyskiwanie zezwoleń, koncesji, czy nawet same kwestie związane z zakładaniem działalności gospodarczej). Z punktu widzenia państwa, umożliwienie przedsiębiorcom wywiązywania się ze swoich obowiązków prawnych postrzegane jest jako udostępnianie im pewnych usług administracji publicznej. Dla usprawnienia i zmniejszenia kosztów świadczenia usług przez administrację oraz rozwoju nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego promuje się rozwój elektronicznej administracji (e-Administracji), polegającej na wykorzystaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych przy jednoczesnych zmianach natury organizacyjnej. W wyniku badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską wyselekcjonowano 8 usług administracji publicznej skierowanych do podmiotów gospodarczych, które powinny być udostępniane w formie elektronicznej (e-usługi) w pierwszej kolejności. Do najważniejszych zaliczono usługi dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, podatków od przedsiębiorstw, podatków VAT, deklaracji celnych, ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, sprawozdawczości statystycznej oraz zezwoleń środowiskowych. Usługi te uznano również za usługi referencyjne do badania poziomu rozwoju elektronicznej administracji w krajach UE. W ostatnim raporcie Polska została sklasyfikowana dopiero na 25 pozycji pośród 31 państw europejskich (państwa UE wraz z Chorwacją, Islandią, Norwegią i Szwajcarią) pod względem stopnia rozwoju e-usług administracji publicznej.
 
 
Należy zaznaczyć, że stopień rozwoju poszczególnych referencyjnych e-usług dla przedsiębiorstw w Polsce jest różny i wynika zarówno ze środków, jakie udało się pozyskać na ich realizację, jak i z dojrzałości informatycznej organizacji odpowiedzialnej za ich wdrożenie. Co więcej, często wybrane technologie są skrajnie różne, tak, że niezmiernie trudno jest zapewnić odpowiedni poziom interoperacyjności pomiędzy świadczonymi usługami. Nic dziwnego, że za jedną z podstawowych przyczyn, które hamują rozwój elektronicznej administracji w Polsce, uważany jest układ organizacyjno - prawny informatyzacji administracji publicznej, który doprowadził do nadmiernej separacji systemów i zasobów informacyjnych. Konieczność przezwyciężenia powstałych barier w rozwoju e-Administracji był jednym z czynników uruchomienia projektu ePUAP.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" nr 2/2010.
 
Ostatnio zmieniany w piątek, 09 marzec 2012 09:42
Zaloguj się by skomentować