Zaloguj się

Innowacyjne rozwiązania RFID w systemie WMS MaGS1 wdrożone w magazynie Franspol-u

  •  Jerzy Majewski
  • Kategoria: E-gospodarka
Polecamy! Innowacyjne rozwiązania RFID w systemie WMS MaGS1 wdrożone w magazynie Franspol-u

Opracowany w Instytucie Logistyki i Magazynowania (ILiM) autorski system informatyczny klasy WMS MaGS1, wyposażono w sierpniu 2011 r. w nowatorską funkcjonalność automatycznego odczytu adresów lokalizacji magazynowych w technologii RFID (Radio Frequency IDentification). Funkcjonalność ta jest obecnie wdrażana w magazynie firmy Franspol Sp. z o.o. w Koninie, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. System MaGS1 został przystosowany do obsługi techniki RFID realizującej system RTLS (Real Time Locating System) wdrażanej we współpracy z ILiM przez firmę Hadatap Sp z o.o.

System RTLS zainstalowany w firmie Franspol jest uproszczonym rozwiązaniem, wzorowanym na doświadczeniach technologicznych firmy Mojix Inc. Zastosowano w nim dynamiczne śledzenie przepływów jednostek logistycznych w magazynie podobne do rozwiązania X-STAR firmy Mojix, które jest obecnie jednym z najbardziej nowatorskich systemów automatycznej identyfikacji, stosowanych na świecie. Rozwiązanie X-STAR oferuje niespotykany dotąd poziom precyzji i skalowalności w zarządzaniu wewnętrznym łańcuchem dostaw i śledzeniu przemieszczanych w nim obiektów logistycznych. Idea rozwiązania X-STAR przedstawiona jest na rysunku 1.

 Rys. 1. Schemat ideowy sieci STAR z nadajnikami Enode. Źródło: opracowanie na podstawie http://www.mojix.com/products/


Pojedynczy moduł X-STAR składa się z jednego lub więcej odbiorników STAR, zarządzających niedrogimi nadajnikami eNode, tworzącymi gwiezdną topologię sieciową, nakierowaną na pokrycie trójwymiarowego obszaru wewnętrznego lub zewnętrznego. Nadajniki eNode dostarczają energię do wszystkich pasywnych tagów RFID, znajdujących się w obszarze nasłuchu. Scentralizowany, wysokiej czułości odbiornik STAR odczytuje nadawane przez tagi sygnały z olbrzymiego potencjalnie obszaru, nawet do 25 000 m kw. W magazynie Franspol-u w miejsce sieci nadajników eNode zastosowano czytnik RFID z antenami zainstalowanymi na dachu wózka widłowego. Czytnik ten zbiera komunikaty lokalizacyjne z rozwieszonych na wysokości pasywnych tagów RFID.

W systemie MaGS1, zgodnie z jego fundamentalnymi założeniami, zastosowane zostały globalne standardy identyfikacyjne w postaci kodów EPC (Electronic Product Code) zapisanych w pasywnych znacznikach (tagach) RFID. Poprzez zastosowanie pasywnych tagów RFID, w których standardowo zakodowane są numery paletowych jednostek logistycznych (SSCC - Serial Shipping Container Code) oraz systemu pasywnych tagów RFID, identyfikujących adresy lokalizacyjne, system MaGS1 udostępnia pełną automatyzację rejestrowania zmian lokalizacyjnych (wszelkich przepływów fizycznych) w czasie rzeczywistym, bez nadmiernej interwencji człowieka (na przykład magazynier Franspol-u wykonuje typowe zadania, a MaGS1 rejestruje każdą jego czynność logistyczną).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2011.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 12 czerwiec 2012 14:21
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe