logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Ku inteligentnej e-logistyce Polecamy!

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Wysoko przetworzona informacja i efektywne nią zarządzanie stało się jednym z kluczowych czynników rozwoju nowocześnie funkcjonujących organizacji w społeczeństwie informacyjnym. Podstawową rolę odgrywają tu zaawansowane technologie informacyjne ICT (Information and Communication Technology). U jej podstaw legły idee głoszone m.in. przez A.Tofflera o tzw. trzeciej fali.

Dynamiczny rozwój ICT i pragmatyki zarządzania sprawiły, że paradygmat czasu stał się na równi obowiązujący z paradygmatem kosztów w działalności gospodarczej ery społeczeństwa informacyjnego. Praktyczne skrócenie ścieżki czasu w cyberprzestrzeni i abstrahowanie od granic geograficznych powodują znaczące przyspieszenie procesów biznesowych w globalnych łańcuchach logistycznych.
Generalnie współczesne mechanizmy rynkowe cechuje duża dynamika zmian otoczenia gospodarczego. Miarą ich dostosowania jest możliwość budowania przewagi konkurencyjnej organizacji inteligentnych z wykorzystaniem takich m.in. czynników, jak wiedza czy kapitał intelektualny personelu, które pozwalają im na realizowanie swoich strategii rozwojowych. Kluczową rolę odgrywają tu zaawansowane rozwiązania w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, bazującej na ICT w zakresie wspomagania procesów logistycznych tych organizacji poprzez stosowanie rozwiązań organizacyjno-informatycznych, określanych jako e-logistyka. Technologie te stanowią swoisty ekosystem informatyczny, umożliwiający wdrażanie i efektywne eksploatowanie systemów informatycznych, np. klasy ERP (Enterprise Resource Planning) oraz BI (Business Intelligence) jako atrybutów organizacji inteligentnych w gospodarce opartej na wiedzy.

Organizacja inteligentna a zarządzanie wiedzą
Organizacja inteligentna to taka, która opiera swoją filozofię działania na zarządzaniu wiedzą. Termin ten upowszechnił się w latach 90-tych za sprawą rosnącego rozwoju ICT, dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego i wzrostu konkurencyjności rynkowej. O organizacji inteligentnej można mówić, gdy jest to organizacja ucząca się, posiadająca zdolności do kreowania, pozyskiwania, organizowania i dzielenia się wiedzą oraz jej wykorzystywania w celu podniesienia efektywności działania oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku globalnym. Idea takiej organizacji zasadza się na systemowym podejściu do organizacji, czyli traktowania jej jako złożonego organizmu opartego na istniejących strukturach i realizowanych procesach ze szczególnym podkreśleniem roli wiedzy. W podejściu tym - nazywanym przez P. Senge "piątą dyscypliną" - dzięki wiedzy i odpowiednim narzędziom wszystkie elementy składowe organizacji oraz jej personel potrafią umiejętnie współdziałać w realizacji określonych celów. Dzięki temu cała organizacja funkcjonuje jako inteligentny, dobrze sobie radzący organizm w konkurencyjnym otoczeniu. Wyjaśnia on wzajemne związki pomiędzy sposobami osiągania celów, ich rozumienia, sposobami rozwiązywania problemów i komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.

Artykuł zawiera 24500 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany czwartek, 14 sierpień 2014 10:29
Ściągnij załącznik:

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Zmieniamy czas zimowy na letni w tachografie - instrukcja krok…

Zmieniamy czas zimowy na letni w tachografie - instrukcja krok po kroku

Coroczny obowiązek przestawiania czasu z zimowego na letni dotyczy również kierowców zawodowych, którzy za pomocą...

Nowy Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk

Nowy Dworzec Drzewny w Porcie Gdańsk

Dworzec Drzewny to jedno z nabrzeży, które wymaga natychmiastowej modernizacji. Od lat nieużywany, niebawem przejdzie...

Pocztex najpopularniejszą marką kurierską dla sklepów internetowych

Pocztex najpopularniejszą marką kurierską dla sklepów internetowych

Pocztex, kurierska marka Poczty Polskiej, cieszy się największym zainteresowaniem wśród właścicieli sklepów internetowych działających w...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj