Zaloguj się

WIEDZA: e-gospodarka

Nie tylko rozmiar ma znaczenie

Project cargo, w przeciwieństwie do większości metod transportu, nie posiada jasno określonej definicji. Biorąc pod uwagę, że dotyczy on najczęściej przewozu ładunków o niestandardowych wymiarach oraz wadze, doświadczenie operatora logistycznego jest kluczowe dla powodzenia tego typu operacji. Czym się zatem kierować przy wyborze odpowiedniej firmy?

Maersk Polska uruchamia nowe połączenia kolejowe

Maersk Polska, oddział transportowej firmy Maersk Line, wprowadza do oferty dedykowane kontenerowe połączenie kolejowe pomiędzy Gdańskiem a Kątami Wrocławskimi. Dzięki nowej usłudze zasadniczo usprawni się transport kontenerów na odcinku lądowym – w szczególności dla klientów z południowej części Polski.


Podział kosztów dostawy towaru w handlu zagranicznym

W praktyce handlu zagranicznego wzajemne zobowiązania eksportera i importera ujmowane są w skrótowe formuły, z których wynika podział kosztów, obowiązków i ryzyka dostawy towaru między stronami zawierającymi kontrakt. Najczęściej stosowane są formuły Incoterms, opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową. 1 stycznia 2011 roku weszła w życie nowa ich wersja - Incoterms® 2010.

Strony internetowe