Zaloguj się

ZNACZENIE NORM I STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH W STRATEGII ROZWOJU GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

  •  Stanisław Wałcerz
  • Kategoria: Wieści z GS1
Do podstawowych narzędzi elektronicznej gospodarki należy zaliczyć: automatyczne gromadzenie danych (ang. ADC - Automatic Data Capture) oraz elektroniczną wymianę dokumentów i danych. Narzędzia te wykorzystywane są już od wielu lat i międzynarodowe organizacje standaryzujące takie jak ISO, CEN a także organizacje krajowe i branżowe dopracowały się szeregu standardów dla œrodowisk otwartych i zamkniętych. Jednakże dopiero rozwój gospodarki elektronicznej doprowadził do koniecznoœci ich integracji i współdziałania. Standardy te dotyczš następujšcych zagadnień:
- identyfikacja podmiotów w gospodarce elektronicznej
- identyfikacja przedmiotów gospodarki elektronicznej
- standardowa reprezentacja danych elektroniczna postać dokumentów handlowych i innych.
W gospodarce elektronicznej do identyfikacji podmiotów gospodarczych zaleca się używanie tzw. kodów lokalizacyjnych. Potrzebę kodów lokalizacyjnych zrodziły pierwsze aplikacje elektronicznej wymiany danych. Kody te, w zależnoœci od rodzaju, mogą służyć do identyfikacji całej firmy, jej oddziałów, departamentów wewnątrz firmy a nawet miejsc fizycznych takich jak brama magazynu.

Przedmiotem gospodarki elektronicznej mogą być zarówno jednostki handlowe, które podlegają wycenie i fakturowania, jak i jednostki logistyczne służące do transportu oraz zasoby i relacje usługowe.

W systemach ADC jest wykorzystywanych wiele technologii zapewniających automatyczne zbieranie informacji dla różnych zastosowań. Z punktu widzenia produkcji i dystrybucji, a więc zarządzania łańcuchem dostaw, najczęœciej stosowane są obecnie kody kreskowe, natomiast największą przyszłoœć wróży się systemom opartym na identyfikacji radiowej tzw. RFID.

W gospodarce elektronicznej funkcjonują obecnie dwa sposoby elektronicznej wymiany informacji i dokumentów biznesowych: za pomocą tradycyjnej EDI oraz za pomocš internetu.
Pierwsze schematy komunikatów XML zgodne ze standardami World Wide Web Consortium (W3C) zostały opracowane we współpracy UCC i EAN International z udziałem największych œwiatowych firm, z zachowaniem strategii konwersji, która pozwala przedsiębiorstwom chronić ich inwestycje poczynione w elektronicznš wymianę danych - EDI.

Nowe schematy XML, opublikowane w lipcu 2001 łączą globalny język biznesu - system EAN.UCC z internetem dla umożliwienia transakcji B2B. Zestaw standardowych komunikatów XML oparty jest na schematach transakcji wspólnych dla wszystkich branż przemysłowych i obejmuje komunikaty: Item (Produkt), Party (Strona Transakcji), Purchase Order (Zamówienie), Despatch Advice (Awizo Dostawy), Invoice (Faktura), Charges (Obciążenia) i Payments (Płatnoœci).
Obserwowane trendy w aktualnych aplikacjach z obszaru gospodarki elektronicznej wyraŸnie wskazują na kluczowe znaczenie standaryzacji. Jednym z przykładów jest integracja katalogów elektronicznych.

Przyszłoœć elektronicznej gospodarki będzie według Massachusetts Institute of Technology należała do globalnych sieci informatycznych, w których będą przechowywane szczegółowe dane o wszystkich produktach oferowanych na globalnym rynku.


Pełny tekst artykułu - kliknij
Ostatnio zmieniany w środa, 17 styczeń 2007 12:58
Zaloguj się by skomentować