Zaloguj się

Często zadawane pytania dotyczące standardów XML

 •  Autor: Stanisław Wałcerz/Oprac: MaBi
 • Kategoria: Wieści z GS1

 

1. Co standardy XML EAN.UCC oferują użytkownikom?

EAN International i Uniform Code Council oferują zestaw globalnych standardów biznesowych, opracowanych we wspólnym procesie rozwoju, skierowanych do użytkowników. Standardy XML wychodzą naprzeciw głównym wyzwaniom gospodarki elektronicznej w internecie, które są następujące:

 • brak synchronizacji danych o produktach, stronach transakcji, cennikach pomiędzy partnerami handlowymi,
 • złożoność i nadmiar informacji w procesach biznesowych jako wynik braku synchronizacji danych.

Po zaimplementowaniu synchronizacji danych będzie osiągnięte uproszczenie transakcji biznesowych, co określane jest jako Simpl-eb. Początkowo obejmują one Zamówienie, Awizo Wysyłki i Fakturę.

2. Jaka jest wartość standardów?

Standardy umożliwiają przedsiębiorstwu przyjęcie wspólnych rozwiązań, które odpowiadają szerokim potrzebom przemysłu. Upraszczają procesy i pozwalają wszystkim uczestnikom wykonywać te same czynności w ten sam sposób, tworząc w ten sposób efektywne i ulepszone praktyki biznesowe.

3. Na czym oparte są standardy XML EAN.UCC?

Schematy EAN.UCC oparte są na podstawowym zbiorze schematów XML, zgodnie z najnowszymi rekomendacjami konsorcjum W3C. Te schematy są wspólne dla wszystkich branż przemysłu, chociaż rozszerzenia odpowiadają potrzebom specyficznym dla branż. Schematy EAN.UCC powstały z potrzeb biznesowych, zidentyfikowanych i udokumentowanych w UML (Unified Modelling Language) jako modele procesów biznesowych. Standardy XML EAN.UCC bazują na zasadach Simpl-eb i początkowo dotyczą obrotu towarów szybko rotujących (fast moving consumer goods - FMCG).

4. Co odróżnia standardy EAN.UCC od innych?

Standardy EAN.UCC mają następujące podstawowe cechy:

 • są standardami globalnymi, zdefiniowanymi przez użytkowników biznesowych,
 • są zgodne z rekomendacjami World Wide Web Consortium. W3C opracowało technologie interoperacyjne (specyfikacje, wytyczne, oprogramowanie i narzędzia), które prowadzą internet do osiągnięcia pełnego potencjału jako forum dla wymiany informacji, handlu, komunikacji i wspólnego porozumienia. W3C jest organizacją standaryzującą dla XML i niedawno zaaprobowało standardy dla schematów XML,
 • zostały przetestowane na funkcjonalność w środowisku gospodarki elektronicznej,
 • zostały opracowane z pomocą światowej klasy standardowych procesów zarządzania,
 • używają architektury gospodarki elektronicznej, która umożliwia rozwój modularny, wielokrotne wykorzystywanie komponentów i rozszerzalność.
 • Są kompatybilne z inicjatywami innych głównych organizacji standaryzujących.

5. Kto skorzysta ze standardów XML?

Początkowo procesy Synchronizacji Danych oraz Simpl-eb opracowano dla potrzeb obrotu towarów szybko rotujących, takich jak artykuły spożywcze, lekarstwa, kosmetyki i towary łatwo psujące się. Te początkowe standardy dostarczą podstaw dla przyszłego opracowania komunikatów dla innych branż przemysłowych.

6. Dlaczego standardy XML EAN.UCC XML są takie ważne?

Standardy EAN.UCC umożliwią szeroką wymianę danych przez internet i mogą być stosowane globalnie w obecnej formie dla towarów szybko rotujących. Uczestnicy wymiany akceptują te standardy i są w pełni przekonani, żeby je stosować. Rozszerzenie tego zestawu na potrzeby innych branż przemysłowych będzie szybsze przez zastosowanie istniejących komponentów.

7. Jaka jest relacja standardów XML do tradycyjnej EDI (np. EANCOM 97R)?

Standardy XML nie są w prostej relacji do tradycyjnej EDI w tym sensie, że nie stanowią dokładnych odpowiedników istniejących segmentów danych, elementów danych lub wartości kodów. Zostaną zbudowane pomosty, które umożliwią przejrzystą konwersję pomiędzy różnymi protokołami komunikacyjnymi w celu prowadzenia handlu elektronicznego bez wątpliwości.

8. Jak standardy XML łączą się z dostawcami oprogramowania?

Społeczność EAN będzie pracować z dostawcami oprogramowania, żeby zapewnić, że ich produkty są zgodne ze standardami EAN.UCC. Zawartość danych nowych standardów EAN.UCC nie zależy od dostawców oprogramowania.

9. Jakie są skutki finansowe przyjęcia albo nie standardów EAN.UCC?

Skutki te są indywidualne w każdym przedsiębiorstwie. Niektóre z czynników mających wpływ na skutki są następujące:

 • Możliwość prowadzenia interesów z przedsiębiorstwami, które nie mają tradycyjnej EDI (np. EANCOM 97R);
 • Możliwość rozwiązywania podstawowych problemów biznesowych, takich jak brak synchronizacji danych. Badania prowadzone przez firmy dowodzą, że jest to znaczny problem.
 • Zdolność uproszczenia procedur biznesowych po osiągnięciu synchronizacji danych.

10. Które organizacje udzielają poparcia standardom EAN.UCC?

Usługodawcy sieciowi, UCCnet i Inicjatywa Globalnego Handlu udzielają poparcia standardom EAN.UCC dla gospodarki elektronicznej.

11. Które standardy EAN.UCC w XML są obecnie dostępne?

Pierwszy zbiór zintegrowanych standardów jest przeznaczony dla towarów szybko rotujących. Następne są opracowywane.

12. Czy te standardy są zintegrowane z oprogramowaniem niezależnych dostawców?

Standardy EAN.UCC zostały przetestowane w dwóch globalnych projektach pilotowych z handlowcami, producentami, usługodawcami sieciowymi i UCCnet. Producenci oprogramowania do wymiany dokumentów elektronicznych są certyfikowani w zakresie protokołów komunikacyjnych używanych ze standardami EAN.UCC. Część użytkowa standardów jest niezależna od producentów oprogramowania.

13. Jaki będzie skutek finansowy inicjatywy nowych standardów XML (np. modernizacja albo zmiana oprogramowania)?

Przedsiębiorstwa mogą ochronić swoje dotychczasowe inwestycje w tradycyjną EDI (e.g. EANCOMR) i mogą stopniowo implementować standardy XML, jeśli to ma sens dla ich biznesu. Wiele małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, nie używających dotychczas transakcji elektronicznych w ich biznesie, może zacząć od mniejszych inwestycji kapitałowych i szybszego dostępu do rynku.

14. Jak może firma promować standardy XML gospodarki elektronicznej?

Standardy EAN.UCC zaprojektowano tak, żeby zminimalizować koszty integracji.

15. Jakie są najbliższe plany pracy na przyszłość dla standardów XML?

Planowane są standardy dla następujących procesów:

 • procesy współpracy (np. VICS CPFR)
 • dostawy do magazynów
 • produkcja odzieży na zamówienie
 • procesy transportowe
 • manifest cargo, status transportu, faktura
 • procesy publikacji / subskrypcji
 • dostawy do konsumenta
 • kredyt/ debet.
Zaloguj się by skomentować