Zaloguj się

Standardy EAN*UCC w normach ISO.

W związku z niejasnościami dotyczącymi uznawania standardów EAN*UCC w normach ISO prezentujemy poniżej wykaz norm ISO, które zawierają referencje normatywne lub bezpośrednie do Specyfikacji Ogólnych EAN*UCC.

Stanisław Wałcerz

Centrum Kodów Kreskowych

Instytut Logistyki i Magazynowania

 

W związku z niejasnościami dotyczącymi uznawania standardów EAN*UCC w normach ISO prezentujemy poniżej wykaz norm ISO, które zawierają referencje normatywne lub bezpośrednie do Specyfikacji Ogólnych EAN*UCC.

Podczas promocji systemu EAN*UCC bywa pożyteczne wykazanie, że system ten jest uznawany przez ISO.

 

Symbol i tytuł normy ISO Wyjaśnienie
ISO/IEC 15420 - Information Technology - AIDC Techniques - Bar code - symbology specification - EAN/UPC. Referencja normatywna do specyfikacji ogólnych EAN*UCC.

Wskazanie, że standard ten zarezerwowano do kodowania numerów EAN*UCC.

ISO/IEC 15417 - Information Technology - AIDC Techniques - Bar code - symbology specification - Code 128. Zarezerwowanie dla EAN*UCC znaku FNC1 na pierwszej pozycji po znaku start.
ISO/IEC 15424 - Information Technology - AIDC Techniques - Data Carrier Identifiers (including Symbology Identifiers). Zarezerwowanie znaku ]C1 (identyfikator symboliki dla kodu UCC/EAN-128) dla systemu EAN*UCC.
ISO/IEC 15418 - Information Technology - EAN / UCC Application Identifiers and Fact Data Identifiers & Maintenance. Referencja do automatycznej identyfikacji i krótki opis koncepcji AI.

Rekomendacja stosowania automatycznej identyfikacji w otwartych procesach handlowych.

ISO/IEC 15434 - Information Technology - Transfer Syntax for High Capacity ADC Media. Format "05" przydzielony dla Identyfikatorów Zastosowania EAN*UCC.
ISO/IEC 15459-1, ISO/IEC 15459-2 - Information Technology - Unique Identification of transport units, Part 1: General, Part 2: Registration Procedures. Przyznanie Kodów Agencji Przydzielającej 0 do 9 dla EAN International i UCC (w celu kodowania SSCC).

 

Zaloguj się by skomentować