Zaloguj się

EPC (Electronic Product Code). Wpływ informatyki na logistykę - cz. 15

  •  Jerzy Majewski
  • Kategoria: E-gospodarka
 
Wpływ informatyki na logistykę - cz. 15

Pod koniec cyklu felietonów obrazujących wpływ informatyki na logistykę nie mogę nie zauważyć naprawdę rewolucyjnej technologii identyfikowania danych w logistyce, która przestawi dotychczasowe rozważania o wpływie informatyki na logistykę na zgoła inne tory. Elektroniczny Kod Produktu (EPC) określany często jako „radiowy kod kreskowy” czy „kod kreskowy następnej generacji” stanowi obecnie jedno z największych wyzwań dla firm z branży FMCG. Wykorzystuje on technologię RFID, w której numer identyfikacyjny jest zapisywany w specjalnym znaczniku tzw. tagu umieszczonym na każdym produkcie, a do jego odczytu wykorzystuje się fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Wynalazek mikrochipu i związany z nim postęp technologiczny doprowadziły do zaprojektowania i zastosowania tzw. pasywnych tagów RFID, tj. znaczników, które mogą być czytane bez konieczności zasilania ich z zewnętrznych źródeł, np. z baterii. Brak zasilaczy zredukował z jednej strony koszt takich znaczników, gdyż korzystały one z energii fali radiowej wysyłanej przez czytnik, ale z drugiej strony ograniczył zakres odległości odczytu.
Wydaje się, że dzięki nowym możliwościom technologia RFID będzie mogła w niedalekiej przyszłości spełnić wreszcie marzenia o indywidualnej identyfikacji produktu, o szybkiej i prostej identyfikacji zawartości opakowań transportowych oraz możliwości on-line śledzenia przepływu towarów. Technologia RFID, wykorzystująca częstotliwości radiowe do identyfikacji obiektów, nie jest technologia absolutnie nową. Jednakże dopiero w ciągu ostatnich kilku lat zaczęto dostrzegać ogromny potencjał w niej tkwiący, szczególnie w powiązaniu z Internetem, co doprowadziło do opracowania zupełnie nowego rozwiązania – koncepcji Elektronicznego Kodu Produktu (EPC).

Elektroniczny Kod Produktu (EPC) to rozwiązanie, które obejmuje znacznie więcej niż tylko sam kod, gdyż stanowi połączenie technologii RFID z możliwościami jakie daje Internet. Często określa się je również mianem „Internet produktów”. Cała koncepcja oparta jest na następujących założeniach:


  • w tagu (chipie) zapisany jest tylko numer identyfikacyjny
  • wykorzystuje się specjalne oprogramowanie – tzw. middleware, stanowiące interfejs między czytnikiem a aplikacją użytkową i Internetem, służy do zarządzania przepływem informacji w całej sieci EPC
  • informacja dotycząca każdego obiektu jest przechowywana w publicznej sieci. Dostęp do niej odbywa się poprzez usługę ONS (Object Naming Service), podobnej do DNS dla stron www
  • tagi i czytniki są niedrogie oraz dostosowane do standardów
  • tagi i czytniki są kompatybilne z otwartym, globalnym standardem, gwarantując, że będą współpracować ze sobą bez względu na kraj pochodzenia towaru

W ramach opracowanego schematu kodowania EPC można identyfikować w sposób unikalny indywidualne obiekty, zarówno towary konsumenckie, palety, jednostki logistyczne zasoby czy cokolwiek innego. Zastąpienie etykiety z kodem kreskowym, elektronicznym tagiem, daje możliwość lokalizacji i śledzenia produktów w całym łańcuchu dostaw, gdyż numery mogą być odczytywane błyskawicznie i bez konieczności posiadania obiektu na linii wzroku. Schemat kodowania EPC dla 96 bitowego tagu umożliwi każdemu producentowi (managerowi EPC) unikalne oznaczenie 1,8x1019 obiektów. Powinno to wystarczyć dzisiaj, jak i w przewidywalnej przyszłości.


Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 lipiec 2006 16:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe