Zaloguj się

Ekologia a logistyczno-marketingowe uwarunkowania rozwoju systemów transportowych - wybrane zagadnienia - cz. 3

  •  Mirosław Antonowicz, Henryk Zielaskiewicz
  • Kategoria: Logistyka
Artykuł wziął udział w III edycji Konkursu Piórem Logistyka.


III. Rola PKP CARGO SA w rozwoju ekologicznych form transportu

PKP CARGO jako największy kolejowy przewoźnik towarów, wziąwszy pod uwagę na zachodzące zmiany na rynku usług TSL, zdały sobie sprawę z konieczności przemian w zakresie posiadanych środków transportu, technologii przewozów zasad i zakresu świadczonych usług oraz ich jakości. Strategia współpracy PKP CARGO SA z innymi podmiotami uwzględnia również podejmowanie różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjno-modernizacyjnych, mających na celu wspólne tworzenie warunków niezbędnych dla pozyskania dodatkowej masy towarowej.

Dlatego tak ważnym zagadnieniem dla spółki jest między innymi tworzenie sieci centrów logistycznych oraz stacji koncentracji przewozów, w których ekologiczny transport kolejowy odgrywać będzie podstawowe znaczenie. W ten sposób Polska może się wpisać w układ europejskich sieci centrów logistycznych, które w krajach wysoko rozwiniętych rozwijają się już od dawna.

Dla realizacji tych celów uruchomiono procedury związane z określeniem potrzeb i możliwości tworzenia centrów logistycznych na bazie majątku PKP SA. W ramach tych przedsięwzięć przeanalizowano wielkości przewozowe do aglomeracji o najwyższym uprzemysłowieniu i perspektywach inwestycyjnych oraz strukturę tych przewozów, biorąc pod uwagę zarówno nadanie i przybycie, jak i prognozowane przewozy na kolejne lata i oczekiwania klientów wobec PKP CARGO SA. Na tej podstawie dokonano wstępnego typowania potencjalnych miejsc lokalizacji centrów logistycznych, kierując się przydatnością terenu dla aktualnych i proponowanych funkcji handlowych, jego bieżącym wykorzystaniem i planowanym zagospodarowaniem przez kolej, infrastrukturą miejsca wskazania oraz planami zagospodarowania przestrzennego opracowanymi przez administrację samorządową. Są to następujące lokalizacje: Gliwice, Poznań, Małaszewicze, Wrocław, Warszawa. PKP CARGO SA popiera też ideę utworzenia centrów logistycznych w Sławkowie, Szczecinie oraz w jednym z miast trójmiasta, tj. Gdyni lub Gdańsku, lecz centra te powstawać będą zasadniczo na terenach nie należących do PKP SA.

PKP CARGO SA zamierza rozpocząć budowę centrów logistycznych od budowy nowych terminali kontenerowych lub od rozbudowy i modernizacji już istniejących. Centra logistyczne to nie tylko sprawna, szybka i nowoczesna technologia przemieszczania ładunków z uwzględnieniem czynnika ochrony środowiska naturalnego. Ich budowa przynosi w konsekwencji wiele pozytywnych skutków ekonomicznych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym.


Ostatnio zmieniany w wtorek, 13 czerwiec 2006 16:15
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe