Zaloguj się

Uwarunkowania wzrostu aktywności logistycznej Wolnych Obszarów Celnych w Polsce

  •  Andrzejewski Roman,Fechner Ireneusz
  • Kategoria: Konferencje
W cyklu artykułów autorzy przedstawiają aktualną sytuację związaną z funkcjonowaniem w Polsce Wolnych Obszarów Celnych i ich związki z działalnością logistyczną. Zwracają uwagę na utracone szanse zwiększenia ilości pracy logistycznej, wynikające z aktualnego stanu prawnego w zakresie poboru cła i podatki VAT, a także wskazują możliwości poprawy i potencjalne korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki.
Towary przeznaczone na jednolity rynek wspólnotowy lub wysyłane z niego poza obszar Unii Europejskiej, przez wschodnią zewnętrzną granicę celną Unii, przewożone są przez Polskę w przeważającej ilości pod procedurą tranzytu, a korzyści z poboru cła i podatku VAT związane z importem i eksportem odnoszą inni członkowie Unii Europejskiej. Również znaczna część towarów przeznaczonych dla krajowych przedsiębiorstw jest zgłaszana do ostatecznej odprawy celnej na terenie Niemiec czy Holandii. W obu przypadkach tracimy 25% należności z poboru cła. Podobnie jak w imporcie, również w eksporcie z Polski do odbiorców spoza wschodniej, zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (której częścią są granice Polski z Rosją
towar wyprodukowany w Polsce i wysyłany do Rosji wywożony jest najpierw do jednego z niemieckich Wolnych Obszarów Celnych, a następnie pod procedurą tranzytu wędruje ponownie przez Polskę do odbiorcy w Rosji (rys. 1).
Wydaje się to nieprawdopodobne, ale tak się dzieje. .Dlaczego? Jaka logika skłania przedsiębiorstwa do ponoszenia dodatkowych kosztów transportu i wożenia towarów dwukrotnie po naszych nie najlepszych drogach? Na pewno nie jest to kwestia złej legislacji. Ulgi podatkowe, związane z eksportem dokonywanym za pośrednictwem WOC, występują w polskim porządku prawnym
Ostatnio zmieniany w czwartek, 31 sierpień 2006 16:04
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe