Zaloguj się

Outsourcing w logistyce: Analiza obecnego stanu i kierunki rozwoju

  •  Brdulak Halina
  • Kategoria: Logistyka
Oustourcing i offshoring
Zagadnienia związane z outsourcingiem stały się już pewnego rodzaju kanonem w zarządzania logistycznym łańcuchem dostaw. Wynika to z samej istoty logistyki. Jednak w świetle zmian zachodzących na rynku, zagadnienie to nabiera nowego znaczenia.
Podobny cel przyświeca działalności związanej z offshoringiem. Dotyczy to jednak całych działów czy też usługowych pionów firmy, działającej na międzynarodowym rynku. W poszukiwaniu tańszych rynków funkcjonowania przenoszone są one do krajów, które są w stanie stworzyć oczekiwane warunki, często dodatkowo zapewniając (dzięki różnicy czasowej) możliwości oferowania usług czy też produkcji w cyklu 24-godzinnym. W dłuższym czasie może to prowadzić jednak do obniżenia poziomu integracji (spójności) działań firmy, w wyniku alokacji działów funkcjonalnych w różnych krajach, oraz zwiększenia ryzyka wystąpienia suboptymalizacji. W efekcie mogą również powstać poważne trudności w zakresie efektywnego zarządzania procesami.
Dwa konteksty outsourcingu
W poniższym artykule skoncentrowałam się na zaprezentowaniu przede wszystkim wniosków, jakie wynikają z badań rynku 3PL na świecie (systematycznie od 10 lat przygotowany przez konsultantów, dostawcę i operatora raport, w podziale na regiony), badań świadomości logistycznej, przeprowadzonych przez KPMG w Europie Środkowej (w tym także w Polsce) oraz własnych, dotyczących satysfakcji klientów branży TSL w Polsce.
Dwa pierwsze raporty dotyczą 2005 r., natomiast ostatni - 2006 r. Zjawisko outsourcingu można omawiać w dwóch aspektach: (1) w kontekście wykorzystania tego modelu biznesu w przedsiębiorstwach - zleceniodawcach usług logistycznych, jak również (2) wśród operatorów logistycznych.
W drugim aspekcie powyższe zagadnienie dotyczy głównie umów kontraktowych z przewoźnikami, ale również innych działań przedsiębiorstwa (HR, obsługa prawna, PR, obsługa finansowa, częściowa obsługa informatyczna, obsługa szkoleniowa, obsługa magazynowa itp.), które moim zdaniem powinny być odrębnie przeanalizowane. Natomiast w swoim artykule koncentruję się przede wszystkim na pierwszym aspekcie, uznając, że ten punkt rozważań pokazuje dobrze kierunki zmian na rynkach w zakresie ewolucji zarządzania logistycznego, a także obrazuje perspektywy dla rozwoju tej branży w przyszłości.
W ciągu ostatnich dwóch lat zmiany te były w Polsce przede wszystkim związane z rozszerzeniem Unii Europejskiej oraz dynamicznym rozwojem technologii teleinformatycznych. Można uznać, że UE uzyskała bezpośredni dostęp do krajów o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, relatywnie taniej, nieźle wykształconej i zdeterminowanej sile roboczej. W tym czasie w sektorze logistycznym dochodziło do wielu fuzji i przejęć, które miały na celu rozszerzenie kompetencji oraz stworzenie sieci dystrybucyjnych, stanowiących często kluczowe kompetencje firm.
Ostatnio zmieniany w wtorek, 05 wrzesień 2006 16:33
Zaloguj się by skomentować