Zaloguj się

Logistyka wewętrzna na przykładzie centrum dystrybucji artykułów mrożonych

  •  Chudzik Daniel
  • Kategoria: Logistyka
Logistyka wewnętrzna każdego Centrum Dystrybucyjnego (CD) oparta jest na kilku podstawowych działaniach operacyjnych, do których należy zaliczyć: przyjęcie towaru, składowanie i przygotowanie towaru, podstawowe, wewnętrzne operacje oraz wysyłka towaru. Dodatkowo, do każdej z tych czynności wymagane są odpowiednie dokumenty, potrzebne do archiwizacji ruchów magazynowych, rozliczania się z dostawcami, producentami, itp. Logistyka artykułów mrożonych, realizowana w wyspecjalizowanym Centrum Dystrybucyjnym jest tylko wtedy efektywna, gdy wszystkie ogniwa całego procesu będą pracować bez zarzutu. Mówimy o producentach,
pośrednikach, firmach transportowych oraz samym CD. Przyjęcie towaru Praca większości operatorów logistycznych jest oparta na awizowaniu dostawców, producentów. Co najmniej jeden dzień przed dostawą lub wcześniej producent kontaktuje się z magazynem w celu określenia godziny dostawy. Godzina awizacji jest godziną, o której Centrum Dystrybucji ma obowiązek przyjąć dostawę, jeśli dostawca zgłosił się do magazynu co najmniej 15 minut przed ustaloną godziną awizacji. Bardzo często dostawcy, producenci, ustalają z magazynem
stałą godzinę awizacji, która obowiązuje obie strony, aż do odwołania. Niejednokrotnie czynniki wewnętrzne czy zewnętrzne nie pozwalają
stosować się do godzin awizacji. Dlatego, gdy nie ma możliwości stosować się do planu, dostawy przyjmowane są w kolejności przyjazdu, czyli tzw. "opóźnionej awizacji". Kierowca zgłasza się do biura rejestracji dostaw w magazynie, gdzie dostarcza dokumenty WZ, na których
musi być odnotowany numer zamówienia odbiorcy oraz dokładna specyfikacja towarowa, zawierająca numer artykułu klienta, nazwę artykułu, ilość sztuk i kartonów dostarczonych do Centrum Dystrybucji, datę przydatności do spożycia, itp. Samochód z dostawą jest
wzywany pod rampę rozładunkową na różne sposoby. Każde centrum dystrybucji posiada własną metodę, własne wewnętrzne procedury. U jednych są to wyświetlane numerki porządkowe plus numer rampy rozładunkowej, u innych pracownik sam idzie po samochód z dostawą, a u jeszcze innych pracownik ochrony wzywa kierowcę. Rozładunek i przyjęcie towaru odbywa się w rękawie chłodniczym, umożliwiającym
zachowanie odpowiedniej temperatury artykułów mrożonych i ciągłości chłodniczej. Rozładunek i samo sprawdzenie towaru określają
wewnętrzne procedury każdego centrum dystrybucji, oparte również na wytycznych, regulowanych przez różnego rodzaju rozporządzenia. W niektórych CD kierowca jest obecny przy sprawdzaniu towaru, natomiast w niektórych kierowca nie ma możliwości uczestnictwa w sprawdzaniu towaru. Podczas przyjęcia towaru w centrum dystrybucji sprawdzane są następujące rzeczy:
a) sprawdzenie temperatury w samochodzie, naczepie (wydruk z drukarki umożliwiający prześledzenie całej trasy samochodu, który dostarczył towar do CD, od momentu załadunku do rozładunku) i sprawdzenie temperatury dostarczonych artykułów,
b) sprawdzenie czy towar na paletach nie jest uszkodzony,
c) sprawdzenie daty przydatności do spożycia, czy towar nadaje się do przyjęcia do magazynu, czy będzie możliwość dostarczenia tego towaru do dalszego punktu łańcucha logistycznego (klient).
Ważnym elementem jest cykl życia produktu, który należy podzielić na czas spędzony u producenta, czas spędzony w Centrum Dystrybucyjnym, czas składowania w sklepie i czas w domu klienta,
d) sprawdzenie ilości sztuk i jednostek przygotowania fizycznie przyjętych artykułów z dokumentem wystawionym przez dostawcę, producenta,
e) sprawdzenie rodzaju, jakości i ilości palet jako nośników- jeśli ilość europalet jest niezgodna z ilością deklarowaną przez dostawcę na "Liście przewozowym", musi być spisana adnotacja z ilościami rzeczywistymi podpisana przez kierowcę. Magazyny zazwyczaj rozliczają się z dostawcami tylko i wyłącznie na podstawie dostarczonych palet typu EURO, zazwyczaj w rozliczeniu 1:1 lub wcześniej ustalonych procedur z dostawcą, producentem,
f) wszystkie różnice między ilościami rzeczywistymi, a ilościami na dokumencie WZ, które są brakiem lub nadwyżką, odnotowuje się na
dokumentach WZ lub na specjalnych, wewnętrznych dokumentach danego Centrum Dystrybucji.
Takie same czynności robi się z artykułami uszkodzonymi, artykułami, które nie były zamawiane oraz z artykułami z datą przydatności
do spożycia nie spełniającą wymogów przyjęcia towaru. Szczegółowe informacje na temat wymagań w zakresie przyjęcia, składowania
i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno- spożywczych określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19
września 2003 r.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2006.
Ostatnio zmieniany w środa, 04 październik 2006 13:37
Zaloguj się by skomentować