logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Planowanie przepływu materiału w systemach outsourcingu - cz. 2

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Firmy obsługiwane są przez przedsiębiorstwo transportowe, zapewniające obsługę przepływów realizowanych pomiędzy firmami. Pojemność dostępnych pojazdów, odpowiednio, W1, W2 i W3 są takie same i wynoszą 8 sztuk wyrobów gotowych. Zadane czasy przejazdu pojazdów transportowych (w umownych jednostkach czasu) przedstawia tabela 1.

Planowanie przepływu w firmach partnerskich
Proces planowania rozpoczyna się od ustalenia kooperantów, zdolnych do realizacji części procesu produkcyjnego wyrobu (ustalenie poddostawców) lub sprawdzenia zdolności produkcyjnych współpracujących aktualnie poddostawców. Obraz obciążenia systemów kooperantów, przed alokacją nowego procesu, pozwala na wyznaczenie najsłabszego ogniwa (wąskiego gardła sieci), które wpływa na przepustowość systemu. Stanowi go przedsiębiorstwo o najmniejszych dysponowanych zdolnościach produkcyjnych, wymaganych do zrealizowania nowego procesu. W rozważanym przypadku przedsiębiorstwem, które stanowi ograniczenie w przepustowości sieci, jest producent. Oznacza to, że generuje najmniejszą liczbę elementów na umowną jednostkę czasu. Dla wyznaczenia dopuszczalnego harmonogramu produkcji posłużono się metodyką przedstawioną m.in. w pracach [3], [4].

Na podstawie struktury obciążenia maszyn i urządzeń oraz występujących w systemie firmy ograniczeń sprawdzana jest możliwość realizacji dodatkowego procesu. Rozpatrywane ograniczenia stanowią: pojemności magazynów międzyoperacyjnych, pojemność magazynu wyrobów gotowych, przepustowość systemu transportu wewnątrzzakładowego -
liczba i pojemności wózków AGV, struktura tras jezdnych, prędkość wózków, itd.

W wyniku weryfikacji wyznaczany jest zbiór wariantów dopuszczalnych. Jeden z wariantów dopuszczalnego przepływu produkcji w systemie firmy M przedstawia rys. 4. W systemie firmy M proces można zrealizować z partią produkcyjną wielkości bM=4 i okresem dostaw partii produkcyjnych T=16. Oznacza to dostarczenie do magazynu wyjściowego firmy M, co 4 u.j.c. (umownych jednostek czasu) wyrobu gotowego (wspólny okres pracy systemu stanowi również 16 u.j.c.). Cykliczność pracy firmy M narzuca więc wymagania obciążenia systemów firm A i B oraz obsługi transportowej pomiędzy firmami. Znając organizację przepływu firmy M poszukiwani są kooperanci gwarantujący swoimi zdolnościami produkcyjnymi obsługę zakładanego programu produkcji. W rozpatrywanym przypadku mamy do czynienia z trzema firmami: Firmą A, Firmą A

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka", nr 2/2006.
Ostatnio zmieniany czwartek, 16 listopad 2006 14:26
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj