Zaloguj się

Controlling w złożonej strukturze bankowej

  •  Massalski Marek
  • Kategoria: E-gospodarka
Przed dwoma laty w Banku Przemysłowo-Handlowym głównym narzędziem w zakresie planowania, budżetowania i controllingu były arkusze kalkulacyjne. Dla dynamicznie rozwijającego się i wzrastającego banku stały się one przeszkodą do skutecznego planowania i budżetowania. Gruntowne zmiany przyniosło specjalistyczne rozwiązanie informatyczne, system MPC wdrożony przez firmę Codec Systems. Przed wdrożeniem systemu do planowania, budżetowania i controllingu, prace planistyczne pochłaniały z każdym rokiem coraz więcej czasu i energii kilkuset pracowników banku. Po połączeniu Banku Przemysłowo-Handlowego z Powszechnym Bankiem Kredytowym nastąpił skokowy przyrost ilości koniecznych do przetworzenia danych. Obecnie w procesie budżetowania uczestniczy ponad sto jednostek banku. Łatwo sobie wyobrazić, jak skomplikowany może być proces planowania w tak rozległej organizacji. Przed dwoma laty sztab analityków i kadry zarządzającej poszczególnymi placówkami posługiwał się arkuszami kalkulacyjnymi, które scalano w centralnym departamencie controllingu, by na ich podstawie sporządzać budżet dla banku. Budżet, podobnie jak i dziś, powstaje w oparciu o strategię rozwoju formułowaną przez zarząd. Jej realizacja w dużej mierze zależy od rzetelności sporządzonych prognoz i analiz rzeczywistych możliwości, jakie mają pojedyncze oddziały detaliczne banku. Bez centralnego systemu
obiegu informacji proces planowania i budżetowania wydłużał się do blisko dziesięciu tygodni. Praca w oparciu o pojedyncze arkusze była karkołomna i obarczona wieloma trudnościami, z których warto wymienić najważniejsze:
- konieczność ręcznej konsolidacji ponad stu odrębnych kalkulacji
- brak systemowej kontroli nad terminowością przesyłania kalkulacji z oddziałów do centrali
- niespójność danych pochodzących z oddziałów
- liczne błędy operacyjne związane z ręcznym przetwarzaniem danych przez wiele osób
- brak połączenia w jednym narzędziu komunikacji i przepływu pracy w procesie budżetowania
- konieczność uwzględniania w ręcznym modelu przetwarzania danych jakościowych i ilościowych pochodzących z różnych pionów banku
- ogromny nakład pracy wysoko wykwalifikowanej kadry
- wysoki koszt i czasochłonność procesu budżetowania.

Artykuł pochodzi z czasopisma "e-Fakty" 5/2005.
Ostatnio zmieniany w środa, 29 listopad 2006 10:30
Zaloguj się by skomentować