Zaloguj się

Logistyka w przemyśle turystycznym i hotelarskim

  •  Zając Paweł
  • Kategoria: Konferencje
Wszelkie regulacje dotyczące działalności firm hotelarskich można znaleźć w 5. rozdziale USTAWY z dn. 29 sierpnia 1997 r. (weszła w życie 1 lipca 1998 r.). W myśl tej ustawy hotel - to nie tylko miejsce do spania; ma konkretny majątek, wyposażenie techniczne i budynek przystosowany do swoich funkcji; pracują tu ludzie świadczący usługi hotelarskie. Usługa hotelarska - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie usług noclegowych i in. Podstawowa usługa hotelarska - nocleg, słanie łóżka, sprzątanie pokoju, utrzymanie higieny w obiektach hotelarskich (nie zaliczamy tu gastronomii).

Gość hotelowy - osoba, która korzysta z usług hotelu (kupuje usługę noclegową). Hotel - obiekt posiadający co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- lub dwuosobowych, świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów. System hotelowy - to zestaw obiektów hotelowych zarządzanych lub nadzorowanych przez centralę, która wypracowała indywidualne cechy charakterystyczne w odniesieniu do funkcji standardu, zakresu świadczonych usług, organizacji i innych cech zewnętrznych. Logistyczny łańcuch hotelowy - to zespół hoteli posługujących się tą samą nazwą i znakiem, mających określone cechy użytkowe: jednolite warunki lokalizacyjne, ta sama struktura organizacyjna, dokumentacja eksploatacyjna, standard wyposażenia części noclegowej i gastronomicznej, jednolity system komputerowy we wszystkich obiektach, centralny system rezerwacji świadczeń, jednolity system. Na świecie jest ponad 1000 sieci hotelowych, z tego 55% to systemy hotelowe. Mogą one operować hotelami własnymi, dzierżawionymi, koncesjonowanymi lub tylko zarządzać hotelem. Podstawowy podział pracowników hotelu: pracownicy parteru (recepcji, administracji, bagażowni, portierzy), pracownicy służby pięter (zajmują się jednostkami mieszkalnymi), pracownicy techniczni (zaopatrzenie, ogrodnik, pracownicy pralni, warsztatów, elektryczny - ta grupa bardziej rozbudowana w hotelach poza miastem), pracownicy działu rekreacji, pracownicy służb administracyjnych. Menedżer-logistyk hotelu - właściwe funkcjonowanie hotelu zależy od kompetencji i od aktywności zarządzającego. Właściwie jego pracą jest zarządzanie łańcuchem czynności, które należy wykonać, aby hotel prawidłowo pracował, a o osiągnięciu sukcesu decyduje najsłabsze ogniwo tego łańcucha. Na poszczególnych stanowiskach wszyscy będą działali tak, jak zarządzający. Menedżer-logistyk jest zainteresowany użyciem zasobów: personelu, majątku, narzędzi marketingowych. Zarządzający hotelem musi być zainteresowany używaniem różnych technik w sposób systemowy. Sukces menedżera jest determinowany rezultatami, jakie osiągnął.

Możemy wyróżnić trzy obszary, w których musi działać menedżer-logistyk: majątek (jego wartość), siła robocza, klienci. Są to elementy rdzenia, podstawa, na której zarządzający rozwija swoje doświadczenia zawodowe. Te składniki muszą się zawsze do siebie dopasować, muszą na siebie nachodzić, zazębiać się. Im bardziej się zazębiają, tym większa jest szansa że rezultat będzie sukcesem. Największy sukces jest wtedy, gdy te trzy obszary maksymalnie na siebie nachodzą:
• współgranie pracownicy - klient - zarządzanie usługami dla klienta
• współgranie majątek - pracownicy - maksymalizacja produktywności
• współgranie majątek - klienci - maksymalizacja przychodów (zysków).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka", nr 1/2006.
Ostatnio zmieniany w piątek, 29 grudzień 2006 15:01
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe