Zaloguj się

System logistyczny dla regionalnych rynków produktów

  •  Jan Ciesielski, Ireneusz Fechner
  • Kategoria: Konferencje
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2000 - Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku". Poznań 1-2 czerwca 2000 r.

W systemach logistycznych wdrażanych w rolnictwie informacja jest źródłem znacznie szerszych działań niż ma to miejsce na przykład w produkcji przemysłowej, czy handlu. Przywykliśmy traktować w logistyce informację jako źródło działań związanych z fizycznym przepływem produktów takich jak: składowanie, kompletacja, przemieszczanie, czy sprzedaż. W niniejszym, konkretnym rozwiązaniu informacja odgrywa znacznie większą rolę. Dzieje się tak dlatego, ponieważ specyfika podmiotów tworzących łańcuch dostaw jest wyjątkowa. Z jednej strony mamy rynek w coraz większym stopniu zajmowany przez duże podmioty handlowe, stosujące własne reguły gry rynkowej i wykorzystujące rozmaite mechanizmy do obniżania kosztów działalności, z drugiej przeważnie drobnych producentów rolnych, z których większość uprawia tradycyjne formy działalności. Mimo coraz większej świadomości producentów odnośnie obowiązujących reguł gry rynkowej nie potrafią oni z różnych powodów sprostać wymaganiom rynku.

W tym przypadku obecność dominującego podmiotu w łańcuchu dostaw - rynku hurtowego wdrażającego nowoczesne rozwiązania i angażującego w wspólną działalność producentów - jest dla nich szansą na efektywną współpracę z wymagającym rynkiem. W prezentowanym rozwiązaniu informacja wspiera nie tylko realizację określonych funkcji logistycznych, ale wyprzedza moment pojawienia się produktu inspirując określone działania produkcyjne.

Prezentowany system logistyczny dla regionalnych rynków produktów to określony sposób organizacji i realizacji przepływów informacji, produktów i pieniędzy wzdłuż łańcucha dostaw, którym produkt płynie od producenta, aż do ostatecznego klienta. W ramach systemu współpracują ze sobą producenci, dystrybutorzy, firmy handlowe oraz firmy świadczące usługi dodające produktom dodatkową wartość w postaci np. odpowiedniego opakowania, oznakowania, przechowywania, przemieszczania itp. Realizowany projekt koncentruje się na usprawnieniu dystrybucji i sprzedaży produktów rolno-ogrodniczych na terenie Wielkopolski. Może być rozszerzony na obszar pozostałych województw. Może także objąć dystrybucję innych produktów spożywczych jak mięso, ryby, przetwory mleczarskie itp. Cechą charakterystyczną aktualnie wdrażanego systemu jest wiodąca rola rynku hurtowego jako zbiorowego przedstawiciela małych i średnich producentów wobec rynku, głównie hipermarketów i sieci handlowych.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 23 lipiec 2007 12:15
Zaloguj się by skomentować