Zaloguj się

Zintegrowane projektowanie systemów logistycznych

 •  Marian Jezusek
 • Kategoria: Konferencje
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2000 - Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku". Poznań 1-2 czerwca 2000 r.

Prezentacja europejskich doświadczeń Grupy Miebach Logistik

Sukcesywne wdrażanie kompleksowych rozwiązań
Pod pojęciem zintegrowanego projektowania kryją się takie obszary działań, jak planowanie, kontrola i konsekwentny nadzór wdrażania kompleksowych programów. Zadaniem stawianym projektantom jest osiągnięcie strategicznych dla przedsiębiorstwa lub organizacji celów.

Programy
Program jest zbiorem zdefiniowanych projektów, których celem jest wprowadzenie w życie wizji przedsiębiorstwa. W logistyce mówi się o programach, jeśli rozpatrywane są przynajmniej dwa z następujących zagadnień:

 • zarządzanie nowymi procesami w przedsiębiorstwie,
 • zarządzanie nowymi instalacjami,
 • integracja systemu,
 • logistyka w przedsiębiorstwie - ludzie i ich działanie.

 Wzrastająca kompleksowość programów łańcuchów logistycznych polega na współzależności pomiędzy procesami, instalacjami, systemami i ludźmi. Programy kończą się niepowodzeniem jeśli:

 • na początku zaniedbana zostanie identyfikacja i kwalifikacja projektów krytycznych,
 • brak jest wystarczającej kontroli interfejsów i współzależności pomiędzy pojedynczymi projektami,
 • zaniedbane zostaje permanentne korzystanie z doświadczeń projektów częściowych i wykorzystywanie tych doświadczeń w odpowiednich relacjach do osiągnięcia całkowitego efektu.

Zarządzanie Projektem (Program Management)
Program Management (PM) jest narzędziem, które poprzez wdrożenie kompleksowego programu z jego projektami częściowymi umożliwia urzeczywistnienie nadrzędnych celów klienta, przedsiębiorstwa lub organizacji:

 • PM jest konsekwentnie zorientowane na wymiernym wyniku;
 • PM zostało stworzone w celu uniknięcia błędnych rozwiązań, a nie było potrzeby reagować na nie;
 • PM posiada narzędzia, które umożliwiają odpowiednią kontrolę;
 • PM steruje i kontroluje nakładami w celu uniknięcia podwójnych, nie przynoszących zysku, czynności.

Oferta Miebach Logistik
Potrzeby naszych klientów decydują o rodzaju i zakresie naszej usługi. Poprzez możliwość dostosowania naszych usług do potrzeb klienta, ponosimy odpowiedzialność za różne prace wykonane w ramach zleconej usługi:

 • Odpowiadamy za cały projekt lub tylko za jego pojedyncze części,
 • Możemy wykonywać zlecone zadania w ramach większej grupy projektowej lub przejąć na siebie rolę nadzorcy monitorującego przebieg projektu.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 23 lipiec 2007 12:13
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe