logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Inteligentne magazyny - logistyczne uwarunkowania integracji systemów

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2000 - Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku". Poznań 1-2 czerwca 2000 r.

Wprowadzenie - istota i rola współczesnych systemów magazynowych w łańcuchach dostaw

Pod pojęciem „magazyn” rozumiana jest w najszerszym sensie jednostka organizacyjno-funkcjonalna, której zadaniem jest wyrównywanie ilościowo-czasowe przepływu strumieni materiałowych w systemie logistycznym.

Magazyn można zdefiniować również w węższym sensie, jako zaplanowaną przestrzeń dla efektywnego składowania i przemieszczania ładunków rozumianych jako:
• ładunki produkcyjne (materiały wytwórcze),
• ładunki transportowe (przemieszczane dobra),
• ładunki składowe (zapasy),
• ładunki sprzedażne (towary).

W normie PN-84/N-01800 magazyn jest zdefiniowany jako jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej wg ustalonej technologii, wyposażona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana przez zespół ludzi.

Magazyn jako jednostka organizacyjno-funkcjonalna stanowi nieodłączny atrybut procesów logistycznych. Występujące w łańcuchu dostaw magazyny i stowarzyszona z nimi infrastruktura transportowa oraz informacyjna generują określone koszty.
Współczesny system magazynowy to zbiór zasobów operacyjnych (stałych i ruchomych), odpowiednio rozmieszczonych w obszarze budowli magazynowej oraz w jej bezpośrednim otoczeniu, za pomocą których realizowany jest proces przepływu materiałów i informacji, przy uwzględnieniu określonych uwarunkowań czasowo-kosztowych i zarządczych łańcucha dostaw, w którym ten system funkcjonuje.
Nowoczesne systemy transportowo-magazynowe różnią się między sobą przede wszystkim:
• zakresem działalności przedmiotowej,
• spełnianymi funkcjami taktyczno-operacyjnymi,
• przynależnością organizacyjno-funkcjonalną,
• rodzajem składowanych i przemieszczanych ładunków.

Ich rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne winny spełniać określone warunki elastyczności, aby w konsekwencji zapewnić:
• możliwość składowania materiałów również w przypadku zmiany wymiarów opakowań lub całych jednostek ładunkowych, przy założeniu możliwie wysokiego stopnia wykorzystania pojemności magazynu;
• możliwość składowania i przeładunku zapasów w przypadku zmiany ciężaru materiałów lub całych jednostek ładunkowych z zachowaniem wykorzystania pojemności magazynu i udźwigu stosowanych środków transportu;
• możliwość składowania ładunków w przypadku zmiany ich asortymentu z zapewnieniem dobrych warunków przechowywania zapasu;
• możliwość zwiększenia pojemności składowej przez rozbudowę magazynu z zachowaniem dobrego połączenia strefy składowania i kompletacji z produkcją i ekspedycją;
• możliwość zwiększenia obrotu magazynowego przez intensyfikację procesu roboczego środków transportu i aktywizację kadr pracowniczych ten proces obsługujących;
• możliwość zastosowania mechanizacji i automatyzacji (w tym również elementów częściowej bądź całkowitej robotyzacji);
• możliwość zastosowania elektronicznej wymiany danych (EDI) oraz automatycznej identyfikacji ładunków (Auto-ID);
• możliwość komputerowej integracji sfery zarządzania z elementami budującymi sferę infrastruktury technicznej oraz instalacyjnej budowli magazynowej i jej bezpośredniego otoczenia.

W systemach transportowo-magazynowych występują procesy rozumiane jako zdarzenia lub sekwencje elementarnych zmian stanu (transformacji) rzeczywistości, zachodzące w czasie. Procesy magazynowe realizowane w łańcuchach dostaw obejmują zbiór czynności wykonywanych przez kadry pracownicze zatrudnione w systemie oraz wyspecjalizowane urządzenia techniczne. Czynności te skonfigurowane są w pewne sekwencje zorganizowanych fizycznych działań, począwszy od wejść magazynowych (WE), a na ich wyjściach (WY) kończąc.

Cały artykuł w formacie PDF.
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 lipiec 2007 12:08
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Kuehne + Nagel wybrany do obsługi logistycznej części zamiennych

Kuehne + Nagel wybrany do obsługi logistycznej części zamiennych

Firma Kuehne + Nagel podpisała nowy, wieloletni kontrakt z firmą Pratt & Whitney, dywizją United...

Laureaci plebiscytu Przyjazny Pracodawca TSL 2018

Laureaci plebiscytu Przyjazny Pracodawca TSL 2018

7 listopada 2018 r., w trakcie uroczystej gali wystawców szóstej edycji Międzynarodowych Targów Transportu i...

Poczta Polska otwiera nową sortownię w Koszalinie

Poczta Polska otwiera nową sortownię w Koszalinie

Poczta Polska uruchamia nową sortownię w Koszalinie dedykowaną obsłudze paczek. To kolejna tego typu inwestycja...

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj