Zaloguj się

Studenckie logistyczne koła naukowe


Przedstawiamy Państwu jedno z pierwszych w Polsce, najbardziej aktualne zestawienie studenckich logistycznych kół naukowych, jakie działają obecnie na wyższych uczelniach w naszym kraju. Wszystkie informacje, dotyczące zwłaszcza danych teleadresowych i osobowych, zostały zweryfikowane przez Autorkę w marcu br., gdyż - jak okazało się - pewna liczba kół nie uaktualnia ich na swoich stronach internetowych lub w innych środkach przekazu. Zamiarem redakcji było uporządkowanie wiedzy na ten temat i przekazanie jej w syntetycznej formie wszystkim zainteresowanym. Oczywiście może się zdarzyć, że są właśnie zakładane, bądź istnieją, jeszcze inne studenckie logistyczne koła naukowe, które nie znalazły się w tym zestawieniu. Prosimy wówczas o kontakt z Autorką dla uzupełnienia tych informacji.
Redakcja

Koła naukowe zrzeszają studentów w celach działalności naukowej i samokształceniowej. Funkcjonują jako grupy zarejestrowane, choć nie posiadają osobowości prawnej, nie mają własnego NIP-u, Regonu itp. Działają w oparciu o Ustawę o Szkolnictwie Wyższym, według Statutu Uczelni i własnego regulaminu. Koła naukowe są więc organem wewnętrznym uczelni, które są za nie w pełni odpowiedzialne. Każda wyższa uczelnia, państwowa czy prywatna, ma w swych strukturach wiele kół naukowych. Bywa, że w ramach jednej uczelni działają dwa lub trzy koła związane z tą samą dziedziną wiedzy. Dlaczego tak się dzieje?

Rola działalności akademickich kół naukowych w edukacji
Działalność kół naukowych sprzyja integracji nie tylko w ramach wydziału, czy szkoły wyższej, lecz także w szerszym zakresie - międzyuczelnianym. Współpraca młodych naukowców daje możliwość skonfrontowania własnej wiedzy z dorobkiem innych uczelni. Akademickie koła naukowe dają okazję do samodzielnego przeprowadzenia badań i analiz, udziału w spotkaniach z wybitnymi ludźmi, warsztatach, sympozjach i konferencjach naukowych i - co ważne - organizowania ich. Praca przy organizacji imprez takich, jak odczyty, wykłady, konferencje, wymaga od studentów ogromnego zaangażowania i wkładu, ale daje też wiele satysfakcji. Szukanie sponsorów i współpraca z mediami pozwalają młodym ludziom zebrać cenne doświadczenia i nawiązać ciekawe kontakty. Działalność w studenckim kole naukowym umożliwia poznanie interesujących ludzi, nierzadko pasjonatów, a także ułatwia udział w ciekawych szkoleniach i wycieczkach. Kontakty z różnymi firmami wykorzystującymi wiedzę w praktyce, przyglądanie się ich funkcjonowaniu z bliska, wreszcie praktyki studenckie - to wszystko przynosi studentom bogate doświadczenia oraz pozwala osiągnąć wiele innych korzyści, co nie byłoby możliwe za pośrednictwem samego biernego uczestnictwa w zajęciach uczelnianych. Ponadto, co jest bardzo istotne, informacje zawarte w CV absolwenta szkoły wyższej o jego aktywności w organizacjach studenckich, odbytych stażach i praktykach, jest wyraźnym sygnałem dla pracodawcy, że ów kandydat posiada szerszą wiedzę od przeciętnego studenta, może pochwalić się umiejętnościami menedżerskimi, potrafi nawiązywać kontakty i prezentować swoje pomysły, a więc warto go zatrudnić.

Studenckie koła naukowe w akademickich środowiskach logistycznych
Studenckich, naukowych kół logistycznych, działających na uczelniach w Polsce, jest ponad 30. W ostatnich latach zauważyć można spore wysiłki ich członków w nawiązywaniu współpracy międzyuczelnianej. Na uwagę zasługują studenckie spotkania logistyczne: Forum Młodych Transportu i Logistyki (organizowane przez studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego) , Forum Młodej Logistyki (organizowane przez Studenckie Koło Logistyki Stosowanej na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej) oraz Dzień Transportu (organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Transportu, Spedycji i Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie). Studenci logistyki, zaangażowani w kołach naukowych, założyli wspólną stronę internetową pod nazwą Forum Studenckich Kół Naukowych Transportu, Spedycji i Logistyki. (
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 16 lipiec 2007 12:57
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe