Zaloguj się

Łańcuchy dostaw a systemy logistyczne (Wprowadzenie do Konferencji Logistics 2002)

  •  Stefan Abt
  • Kategoria: Konferencje
Referat został zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Logistycznej "Logistics 2002 - Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania". Poznań 14-15 maja 2002 r.

VI Międzynarodowa Konferencja LOGISTICS 2002, organizowana przez Instytut Logistyki i Magazynowania przy współudziale Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz we współpracy z Technische Fachhochschule Wildau, kontynuuje konferencje organizowane w cyklu dwuletnim od 1992 roku. Tegoroczna konferencja pod hasłem „Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia i wyzwania” ma umożliwić wymianę nowych, bardziej dojrzałych w miarę upływu czasu koncepcji dotyczących łańcuchów dostaw, czy kanałów logistycznych oraz systemów logistycznych, podzielenie się doświadczeniami polskimi i zagranicznymi (zwłaszcza niemieckimi) w zakresie projektowania, budowy i wdrażania systemów logistycznych, a także wyzwań wynikających z konieczności spotkania się w niedalekiej przyszłości dwu platform w nowoczesnym gospodarowaniu: logistycznej, obejmującej różnorodne rozwiązania związane z fizyczną realizacją przepływów towarowych oraz elektronicznej dotyczącej obszaru technologii informatycznych i komunikacyjnych.

W tym celu wypada przypomnieć powszechnie od dawna stosowane pojęcie łańcuch dostaw (supply chain) określające powiązanie między podmiotami gospodarczymi: „Łańcuch dostaw to sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami, w różne procesy i działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych ostatecznym konsumentom. (...) Zarządzanie łańcuchem dostaw nie jest tożsame z „integracją pionową””.
(M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, PCDL, Warszawa 2000, s. 14).

Pojęciem systemów logistycznych autor ten posługuje się dopiero w momencie potrzeby podkreślenia zorientowania ich na klienta (tamże s. 44). Warto więc zauważyć, iż nie wystarczy zintegrowanie producenta z dostawcami i odbiorcami, w sensie umów między podmiotami, jak to jest w łańcuchu dostaw, natomiast o systemie logistycznym będzie dopiero można mówić, gdy ta integracja obejmie ich systemy informatyczne, infrastrukturę logistyczną, kontroling przepływu dóbr w procesach logistycznych oraz decyzje dotyczące aktualnego i przyszłego zarządzania logistycznego.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że projektowanie, oferta handlowa, czy też wdrażanie nie dotyczy samego łańcucha dostaw lecz, jak powszechnie przyjęło się nazywać: systemu logistycznego. W ramach koncepcji ośmielam się więc na wstępie zaproponować odejście od nadużywania terminu „system logistyczny”, co prowadzi często do nieporozumień, gdyż określa się tym mianem zarówno mały system zaopatrzeniowy dla producenta, czy też nieduży system dystrybucyjny dla hurtowni, a także bardzo złożony system sprzęgający w jeden łańcuch logistyczny szereg przedsiębiorstw o różnym profilu. Bywa zresztą i tak, że nadużywa się tego terminu dla komputerowego systemu wspomagania zarządzania, który w ogóle nie zawiera elementów sterowania procesami logistycznymi, czy nawet mówi się o systemie odnosząc ten termin do często dość enigmatycznych powiązań pomiędzy uczestnikami w łańcuchu rozpatrywanym od surowca, poprzez przetwórstwo i dystrybucję do konsumentów, które mogą być dalekie od rzeczywistych wymogów jakie powinien spełniać system, jako pojęcie znane z teorii systemów.

Cały artykuł w formacie PDF.
Ostatnio zmieniany w wtorek, 18 wrzesień 2007 12:19
Zaloguj się by skomentować