logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Doświadczenia w budowie międzynarodowych łańcuchów logistycznych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Referat został zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Logistycznej "Logistics 2002 - Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania". Poznań 14-15 maja 2002 r.

1. Wprowadzenie
Logistyka podlega ciągłym przemianom. W coraz większym stopniu do logistyki włączane są obszary zadań wykraczające poza granice przedsiębiorstw i zagadnienia wywodzące się z innych dziedzin.
W nowoczesnym ujęciu logistyka jest postrzegana jako koncepcja zarządzania, służąc jako narzędzie do projektowania, sterowania i realizacji efektywnych przepływów obiektów (towarów, informacji, środków finansowych, osób) w systemach logistycznych przedsiębiorstw i sieciach przedsiębiorstw.
Ta ogólna definicja logistyki jest dla niektórych logistyków zbyt „pojemna”. Dla nich logistyka ogranicza się do sfery przepływów fizycznych towarów i związanych z tym koniecznych procesów sterowania. Rysunek 1 przedstawia pole zależności w logistyce.
Z optymalizacją logistyki wiążą się trzy istotne cele:
• obniżka kosztów,
• optymalizacja czasu,
• poprawa jakości.

W przedstawionym na rys. 1 polu zależności w logistyce wszystkie trzy cele są względem siebie przeciwstawne. Nadrzędnym celem (zadaniem) logistyki jest więc kompleksowa optymalizacja wszystkich celów cząstkowych.
Z związku z potrzebą osiągnięcia tych celów, w ostatnich latach w logistyce wykrystalizowały się nowe trendy. Katalizatorem dla ich powstania były innowacyjne rozwiązania w sferze technologii informacyjnej, form organizacyjnych, zarządzania i techniki.

Do najważniejszych trendów należą:
• zarządzanie łańcuchem dostaw i kontroling logistyczny (obecnie mówi się już o sieciach dostaw, aby w ten sposób podkreślić architekturę sieciową);
• outsourcing logistyczny (obszar ten obejmuje wszystkie usługi związane z logistyką);
• e-biznes.

W referacie zostaną omówione najważniejsze cechy zarządzania łańcuchem dostaw i outsourcingu, wraz z ich konsekwencjami dla logistyki przepływów fizycznych.
Równocześnie nowe trendy przyczyniły się do powstania nowych rozwiązań
w takich obszarach, jak:
• projektowanie systemów,
• technologia magazynowa,
• technologia urządzeń transportu wewnętrznego,
• systemy informacyjne,
• elementy obsługi.
Funkcjonowanie łańcucha dostaw w praktyce zostanie przedstawione w dalszej części referatu na przykładzie firmy Arrow Electronics Europe.

2. Zarządzanie łańcuchem dostaw i kontroling logistyczny
Zarządzanie łańcuchem dostaw można skrótowo zdefiniować jako: ponadfunkcjonalne planowanie, sterowanie, realizacja i kontrola wszystkich przepływów (strumieni) materiałowych i informacyjnych.
Rysunek 2 przedstawia tradycyjne podejście w konfrontacji z nową koncepcją łańcucha dostaw.
Nowa koncepcja polega na tym, że partner w łańcuchu dostaw lub sieci optymalizuje nie tylko własne zasoby i procesy, lecz dostrzega także elementy poprzedzające i następujące po nich w łańcuchu procesów.
Głównymi celami opisanego podejścia są:
• zmniejszenie zapasów,
• szybkie reagowanie na potrzeby konsumentów,
• oszczędność kosztów na wszystkich etapach procesu i związane z tym racjonalne wykorzystanie zasobów,
• poprawa poziomu obsługi,
• poprawa jakości.

Zarządzanie łańcuchem dostaw prowadzi zatem do optymalizacji trzech celów logistyki: kosztów, terminów i jakości.
Zdaniem ekspertów badających funkcjonowanie łańcuchów dostaw, pełna integracja może spowodować obniżkę kosztów całkowitych do poziomu 30%, redukcję czasu do 60% i znaczącą poprawę poziomu obsługi.
Stworzenie spójnej i konsekwentnej koncepcji łańcucha dostaw wymaga wielu nakładów. Dla realizacji tego celu konieczne są następujące warunki:
• Zapewnienie w każdym przypadku pewności dostaw. Wymaga to opracowywania najbardziej krytycznych scenariuszy (Worstcase) i przeprowadzenia symulacji całego łańcucha dostaw.
• Uwzględnianie specyficznych rozwiązań branżowych (brak standardów branżowych jest niekiedy źródłem nieporozumień).
• Istotną rolę odgrywają specyficzne różnice (cechy) regionalne i kulturowe. Zagadnienie to nabiera tym większej wagi, im większa jest „globalizacja” łańcucha dostaw. Stworzenie klimatu uwzględniającego uwarunkowania wielokulturowe w przedsiębiorstwie ułatwia proces komunikacji.
• Kolejną przesłanką jest otwartość partnerów wobec ujawniania danych i wewnętrznych procesów. Otwartość tę osiągnie się tylko w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwa będą dążyły do wytworzenia sytuacji „Win - Win”.
• Sprawnie funkcjonujący system śledzenia przesyłek pozwala na uzyskanie niezbędnej „przejrzystości” procesów i przepływu informacji.

Podstawową przeszkodą jest brak standardów dla miejsc styku i narzędzi kontrolingu. W tym zakresie w ramach inicjatywy Supply Chain Council (SCC) powstał referencyjny model procesów logistycznych – Supply Chain Operations Reference (SCOR).

Cały artykuł w formacie PDF.


Ostatnio zmieniany czwartek, 22 listopad 2007 13:26
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj