Zaloguj się

Trudności w rozwoju logistyki zintegrowanej i zarządzania łańcuchami dostaw w Rosji

  •  W.W. Dybska, W.I. Sergiejew
  • Kategoria: Konferencje

Referat został zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Logistycznej "Logistics 2002 - Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania". Poznań 14-15 maja 2002 r.

Transformacja rynkowa, która miała miejsce w naszym kraju, przyczyniła się do raptownego rozwoju nowych kierunków w nauce i praktyce logistyki. Rozumiana jest ona jako efektywna gospodarka materiałowa i połączone z nią zarządzanie obiegiem informacji i środków pieniężnych, a także optymalizacja kosztów wszystkich składników w celu zaspokojenia potrzeb klienta.

W wiodących przedsiębiorstwach tradycyjne obszary funkcjonowania logistyki (transport, zarządzanie zapasami, zaopatrzenie, magazynowanie, prace przeładunkowe, pakowanie) podlegają obecnie integracji w jeden strategiczny system zbudowany na bazie ogólnej komputerowej platformy informacyjnej o dużym stopniu innowacyjności. Niewiele jest obszarów gospodarki, które mogą poszczycić się takim stopniem złożoności komunikacji wewnętrznej i tak szerokim zasięgiem geograficznym co nowoczesna logistyka. Jej celem jest dostarczenie towarów i usług dokładnie tam, gdzie są potrzebne, dokładnie wtedy, kiedy są one potrzebne, przy zachowaniu najniższych możliwych kosztów. Większość klientów z krajów wysoko uprzemysłowionych traktuje wysoką jakość logistyki jako coś oczywistego. Wprowadzenie metod zarządzania logistyką do praktyki biznesowej pozwala firmom znacznie obniżyć poziom zapasów, przyspieszyć obrót kapitałowy, obniżyć koszty własne i logistyczne w dystrybucji oraz uzyskać całkowite zadowolenie klienta z jakości dóbr i towarzyszącej im obsługi.

Gospodarka narodowa przechodzi obecnie trudny okres, kiedy to potrzeba nowych sposobów na wydostanie się z przedłużającego się kryzysu. Jak pokazują doświadczenia ze świata, jednym z takich sposobów jest tworzenie systemów logistycznych. Tworzenie i rozwój systemów logistycznych obejmujących produkcję, handel, transport i informację ma dla Rosji pierwszorzędne znaczenie, albowiem pozwala na integrację naszego kraju ze światowym obszarem gospodarczym i informacyjnym. Obecnie nasz kraj uczestniczy już w takich międzynarodowych programach jak TEDIM, UNCTAD, TACIS, co powinno przyczynić się do stworzenia regionalnych systemów logistyczno-transportowych i telekomunikacyjnych, a także sieci centrów handlowo-logistycznych. W pewnych już wdrożonych projektach o zasięgu federalnym lub regionalnym systemy logistyczne odegrały istotną rolę (m. in. Programy federalne: „Odbudowa Floty Handlowej”, „Drogi Rosji”, „Terminal”, "Rosyjska Sieć Regionalnych Ośrodków Analityczno-Informacyjnych").

Czołowe firmy z całego świata z powodzeniem stosują w swych działaniach koncepcje, systemy i technologie logistyczne, co pozwala im zoptymalizować środki (materiałowe, finansowe i ludzkie) towarzyszące zarządzaniu obiegiem dóbr. Wśród tych technologii należy przede wszystkim wymienić "Just-in-time", "Requirements/resource planning", "Demand-driven Logistics", "Time-based Logistics", "Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw". Wspomniane koncepcje i technologie są dzisiaj wspierane korporacyjnymi systemami informatycznymi klasy ERP/СSRP.

Firmy, które stosują koncepcję logistyki zintegrowanej, osiągają lepsze rezultaty w swej działalności gospodarczej. Pozwala ona bowiem na połączenie wysiłków kadry zarządzającej i partnerów logistycznych celem osiągnięcia całkowitej kontroli nad przepływem materiałów i innych środków w kompletnym łańcuchu logistycznym "dostawy - produkcja - dystrybucja - sprzedaż - obsługa".

Obecny stan logistyki w Rosji można scharakteryzować przy pomocy kilku przeciwstawnych aspektów. Z jednej strony pomimo znacznego wzrostu zainteresowania logistyką wśród firm i poszczególnych instytucji rządowych, percepcja logistyki w społeczeństwie jest niewystarczająca. Większość wykształconych ludzi uważa ją za jakąś tajemniczą dziedzinę wiedzy, tak jak swego czasu postrzegano genetykę czy cybernetykę. Niestety wielu menedżerów i urzędników wysokiego szczebla nie rozumie potencjalnego znaczenia logistyki dla poprawy stanu gospodarki, zwiększenia konkurencyjności rosyjskich firm oraz rozwiązywania problemów społecznych i makroekonomicznych. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na profesjonalnie wykwalifikowanych menadżerów logistyki oraz na popularne publikacje, które opisywałyby logistykę jako taką oraz jej poszczególne aspekty funkcjonalne. Niewystarczający jest także udział masmediów, choć powszechnie wiadomo, że aby przy pomocy zupełnie nowej koncepcji uzyskać znaczące rezultaty, musi ona zawładnąć wyobraźnią wielu ludzi.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 15 styczeń 2008 14:40
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe